Over de faculteit

Veel van het onderzoek aan de faculteit wordt ingegeven door belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Hoe kunnen de resultaten van universitair onderzoek terugvloeien naar de samenleving? De medewerkers van de faculteit delen hun nieuwe inzichten en kennis op veel verschillende manieren.

In de facultaire strategie staat een compleet overzicht van de speerpunten en ambities voor de komende jaren.

Mens en maatschappij vormen de focus van ons werk. We kijken binnen die context naar thema's als het gedrag en de psyche van de mens, onderwijs en opvoeden, communicatie, maatschappij en cultuur. Onze onderzoekers, docenten en het ondersteunend personeel werken elke dag samen aan:

 • Opleiden van zelfstandige, academisch geschoolde individuen met een eigen kijk op de wereld
  Door studenten niet alleen in hoorcolleges, maar ook in kleine werkgroepen bij elkaar te brengen, kunnen onze docenten aandacht besteden aan de individuele student. Zo hebben we genoeg ruimte om studenten te stimuleren een kritische, onderzoekende houding aan te nemen. Het directe contact dat mogelijk is door kleinschaligheid, zorgt voor een fijne sfeer waarin studenten zich kunnen verdiepen in hun vakgebied en zich ontwikkelen tot zelfstandige, academisch geschoolde individuen met een eigen kijk op de wereld.

 • Ontwikkelen van nieuwe kennis
  We stimuleren onze onderzoekers uit verschillende disciplines hun kennis te bundelen. Psychologen, pedagogen, communicatiewetenschappers kijken bijvoorbeeld vanuit hun eigen perspectief naar een onderzoeksonderwerp en gebruiken verschillende methoden om een onderwerp te begrijpen en uit te diepen. Zo ontstaan vaak nieuwe, verrassende inzichten.

 • Multidisciplinair en internationaal samenwerken
  Iedereen heeft andere inzichten. Door deze te combineren komen we tot een beter begrip van een probleem en elkaar. Daarom wisselen onderzoekers ideeën uit met directe collega-onderzoekers, maar ook met professionals uit de praktijk. De faculteit ziet het als een meerwaarde om over landsgrenzen heen te kijken en stimuleert daarom haar studenten, onderzoekers en docenten om internationale ambitie te hebben.

 • Uitdragen van wetenschappelijke kennis
  Sociaalwetenschappelijke kennis is van grote waarde voor de maatschappij. Die waarde wordt pas écht tastbaar als deze kennis breed beschikbaar is. Pas dan hebben overheden, organisaties en mensen er iets aan. Wij zetten onze kennis in bij bijvoorbeeld adviezen richting overheden, onderwijs- en gezondheidsorganisaties. Daarnaast delen we onze kennis, met professionals uit de praktijk, over interventies voor psychische- en gedragsproblemen, of hoe scholen en ouders nieuwe media voor positieve doeleinden kunnen inzetten.

Onderzoeksthema’s

 • Ontwikkeling en leren
 • Psychopathologie, gezondheid en welzijn
 • Sociale processen en communicatie
 • Taal en communicatie
 • Perceptie, actie en controle
 • Plasticiteit en geheugen
 • Hersenstructuur en neuronale communicatie
 • Ongelijkheid, cohesie en modernisatie in zowel de Westerse als niet-Westerse maatschappij

Lees meer over ons onderzoek.

Onze onderwijsvelden

 • Antropologie en ontwikkelingssociologie
 • Artificial Intelligence
 • Communicatiewetenschap
 • Pedagogische wetenschappen
 • Psychologie
 • Sociologie

Over ons onderwijs.