Nella Geurts – Postdoctoraal onderzoeker

#WeAreRadboud

foto Nella Geurts‘Op de middelbare school wist ik het zeker: ik wilde later iets met mensen doen. Na lang twijfelen tussen antropologie en sociologie koos ik voor het laatste. Toch heb ik antropologie niet volledig uitgesloten: ik heb gedurende mijn bachelor bijvakken gevolgd en in mijn proefschrift heb ik gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Zo heb ik nooit definitief hoeven kiezen!

De combinatie tussen sociologie en antropologie kwam goed van pas bij het schrijven van mijn proefschrift. Ik onderzocht de integratieparadox waarin hoger opgeleide migranten zich minder verbonden voelen met Nederland dan lager opgeleide migranten. Bij zulke verrassende resultaten zijn interviews een perfecte manier om zulke bevindingen beter te begrijpen. De ervaringen van mensen geven inzichten in patronen die surveydata laten zien. Daarnaast merk ik dat ik ook zelf energie krijg van mensen. Mijn gedachten komen sneller tot stand door samen te werken met collega’s en mensen voor mijn onderzoek. Vandaar dat ik als sociale wetenschapper deze prikkels op zoek!’