Organisatie

De faculteit is onderverdeeld in een onderwijsinstituut met zeven opleidingen en drie onderzoeksinstituten die zich richten op een speciaal deelgebied van de sociale wetenschappen. Waar mogelijk werken de instituten met elkaar en andere faculteiten of universiteiten samen.

Onderwijsinstituut

De zeven opleidingen binnen het onderwijsinstituut FSW van de Faculteit der Sociale Wetenschappen zijn:

  • Communicatiewetenschap
  • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
  • Sociologie
  • Pedagogische wetenschappen en Onderwijskunde
  • Psychologie
  • Kunstmatige intelligentie
  • Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (Radboud CSW)
    RadboudCSW biedt professionals uit de sociale wetenschappen de ruimte om zich te blijven ontwikkelen door praktijk en wetenschap te verbinden. Daarmee leveren we als universiteit een bijdrage aan de voortdurende verbetering van zorg, onderwijs en maatschappij. Het RadboudCSW verzorgt postacademische BIG-opleidingen, (internationale) beroepsopleidingen en cursussen voor praktijkprofessionals. Daarnaast stimuleert het RadboudCSW Innovatiefonds professionals de verbinding tussen wetenschap en hun werkveld te versterken. Alumni van de Radboud Universiteit en het RadboudCSW ontvangen 10 procent korting op de deelnameprijs van het bij- en nascholingsaanbod.

Onderzoeksinstituten

Het onderzoek is georganiseerd binnen drie onderzoeksinstituten. Elk instituut heeft zijn eigen kernthema's. De drie instituten organiseren elk een Engelstalige, twee jaar durende, research masteropleiding. Studenten leren er op hoog niveau theorieën en onderzoeksmethoden voor het uitvoeren van onderzoek binnen hun vakgebied.