Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bachelor diploma aanvragen

Bachelordiploma aanvragen
Gefeliciteerd! Je hebt alle verplichte cursussen van je opleiding gehaald en je bachelorthesis succesvol afgerond; je bent klaar om af te studeren. Om af te kunnen studeren moet je je bachelordiploma aanvragen.

Wanneer kan je je bachelordiploma aanvragen?

 • als al je resultaten in Osiris zijn geregistreerd. Controleer dit dus goed en neem contact op met een docent als je iets mist!
 • je op de examendatum staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je een diploma aanvraagt.
 • je aan je betalingsverplichtingen (collegegeld) hebt voldaan.

Wat is je examendatum?
De examendatum is de datum waarop je officieel afstudeert: deze komt ook op je diploma te staan. Als je binnen een maand na het laatst behaalde resultaat je diploma aanvraagt, wordt de datum van het laatst behaalde resultaat je examendatum. Vraag je je diploma later aan, dan wordt je examendatum de datum waarop je je aanvraag doet. Als je je aanvraag doet in het weekend of op een officiële feestdag, wordt je examendatum de eerstvolgende werkdag.

Voorbeeld: is je bachelorthesis op 6 november met een toetsdatum van 30 oktober met een positief resultaat verwerkt in Osiris? Dan geldt 30 oktober als je examendatum en dus 1 november als je uitschrijfdatum. Ook als je jouw diploma pas op 6 november aanvraagt.

De examendatum is belangrijk voor het uitschrijven bij Studielink, je collegegeld en je OV-kaart. Check deze pagina voor meer informatie. Om problemen te voorkomen is het verstandig om jouw studiefinanciering en reisproduct zo snel mogelijk te stoppen. Alles over studiefinanciering regel je zelf bij DUO.

Hoe vraag je je bachelordiploma aan?

 1. Controleer of alle benodigde resultaten in Osiris staan
 2. Vraag voor het invullen van het aanvraagformulier eerst zelf in Osiris je studievoortgangsoverzicht op, zodat je snel codes en namen kunt vinden en deze desgevraagd op de juiste plek in het formulier in te vullen
 3. Je scriptie wordt opgeslagen in de scriptie repository. Jij bepaalt mede of jouw scriptie openbaar wordt. In het diploma-aanvraagformulier wordt je gevraagd een getekend exemplaar van het toestemmingsformulier (pdf, 168 kB) (beide pagina's) te uploaden in PDF. Let op: dit mag niet groter dan 500 mb zijn!
 4. Vul het aanvraagformulier in

De periode na je aanvraag

 1. Het verwerken van je aanvraag duurt 3 tot 7 weken
 2. Als je een masteropleiding aan de RU gaat volgen, meld je hiervoor dan op tijd aan in Studielink
 3. Als je aanvraag volledig is verwerkt en je examendatum in Osiris is geregistreerd, kun je via DUO een officieel uitreksel van je diploma downloaden.
  Heb je geen DigiD? Mail dan een verzoek naar diplomadiensten@duo.nlom je diploma-uittreksel te ontvangen. Je ontvangt dan een toestemmingsverzoek dat je moet invullen.
 4. Als je klaar bent met studeren, moet je je uitschrijven. Controleer ook bij DUO welke stappen je eventueel nog moet ondernemen (bijvoorbeeld OV-kaart inleveren en stopzetten studiefinanciering).
 5. Indien je doorgaat met de vervolgmaster aan de RU is uitschrijven voor de bachelor niet nodig.

Fout bij aanvraag
Je aanvraag wordt verstuurd naar het STIP. Als je geen bevestiging op je RU e-mailadres hebt gehad, bestaat de kans dat het versturen is mislukt en dat het STIP geen aanvraag van je heeft ontvangen. Neem dan contact op met het STIP (024-3616163 of mail naar stip@socsci.ru.nl), zodat kan worden nagekeken of je aanvraag is binnengekomen. In de bevestigingsmail staat informatie m.b.t. de verdere afhandeling van je aanvraag door het STIP en Diploma Services. Verder vind je er alle gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Bewaar die mail goed.

Diploma-uitreiking
Uitreikingsdata zijn voor elke opleiding verschillend. Raadpleeg het schema van uitreikingsdata om te zien wanneer jouw diploma-uitreiking is. Wil je deelnemen aan een bepaalde uitreiking? Zorg dan dat jouw examendatum minimaal 7 weken voor deze diploma-uitreiking valt. De exacte tijd en plaats van de uitreikingen worden door Diploma Services ongeveer twee weken voorafgaand aan de uitreiking via de mail bekendgemaakt.

Balie-uitreiking
Kun je niet bij de diploma-uitreiking aanwezig zijn? Maak dan een afspraak voor een balie-uitreiking. Dat kan pas nadat je de uitnodigingsbrief van Diploma Services hebt ontvangen. Eventueel kun je iemand machtigen om jouw diploma voor jou op te halen.

Diploma opsturen?
Bij de Faculteit Sociale Wetenschappen kunnen alleen internationale studenten (>200 km reisafstand, enkele reis) hun diploma op laten sturen. Vraag STIP (stip@socsci.ru.nl) naar de voorwaarden en procedure.

Ga naar het aanvraagformulier.