Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Master

Gefeliciteerd! Je hebt alle verplichte cursussen van je opleiding gehaald en je masterthesis succesvol afgerond; je bent klaar om af te studeren. Om af te kunnen studeren moet je je masterdiploma aanvragen.

Wanneer kan je je masterdiploma aanvragen?

 • als al je resultaten in Osiris zijn geregistreerd. Controleer dit dus goed en neem contact op met een docent als je iets mist!
 • je op de examendatum staat ingeschreven voor de opleiding waarvoor je een diploma aanvraagt.
 • je aan je betalingsverplichtingen (collegegeld) hebt voldaan.

Wat is je examendatum?

De examendatum is de datum waarop je officieel afstudeert: deze komt ook op je diploma te staan. Als je binnen een maand na het laatst behaalde resultaat je diploma aanvraagt, wordt de datum van het laatst behaalde resultaat je examendatum. Vraag je je diploma later aan, dan wordt je examendatum de datum waarop je je aanvraag doet. Als je je aanvraag doet in het weekend of op een officiële feestdag, wordt je examendatum de eerstvolgende werkdag.

Voorbeeld: is je masterthesis op 6 november met een toetsdatum van 30 oktober met een positief resultaat verwerkt in Osiris? Dan geldt 30 oktober als je examendatum en dus 1 november als je uitschrijfdatum. Ook als je jouw diploma pas op 6 november aanvraagt.

De examendatum is belangrijk voor het uitschrijven bij Studielink, je collegegeld en je OV-kaart.

Vraag je je diploma aan in september t/m mei? Dan moet je jouw inschrijving via Studielink beëindigen. Kies bij het uitschrijven in Studielink de reden AFSTUDEREN. Dit hoeft niet als je afstudeert in juni, juli of augustus, dan gebeurt dat automatisch. Je wordt door de Radboud Universiteit uitgeschreven per de eerste van de maand direct volgend op je examendatum. Vanaf diezelfde maand heb je geen recht meer op studiefinanciering en het OV-reisproduct. Om problemen te voorkomen is het verstandig om jouw studiefinanciering en reisproduct zo snel mogelijk te stoppen. Alles over studiefinanciering regel je zelf bij DUO.


Hoe vraag je je masterdiploma aan?

 1. Controleer of al je resultaten in Osiris staan.

 2. Vraag voor het het invullen van het aanvraagformulier eerst zelf in Osiris je studievoortgangsoverzicht op, zodat je snel codes en namen kunt vinden en deze desgevraagd op de juiste plek in het formulier kunt zetten.

 3. Je scriptie wordt opgeslagen in de scriptie repository. Jij bepaalt mede of jouw scriptie openbaar wordt. In het diploma-aanvraagformulier wordt je gevraagd een getekend exemplaar van het toestemmingsformulier (pdf, 168 kB) (beide pagina's) in te leveren. Let op: dit mag niet groter dan 500 mb zijn! Heb je meerdere masteroropleidingen afgerond? Dan moet je voor elke opleiding een aparte aanvraag doen en toestemming verlenen. Heb je de masterspecialisatie ‘Psychology: Behaviour Change’ gestudeerd? Vul dan dit (pdf, 132 kB) toestemmingsformulier in, aangezien jouw afstudeeropdracht naast de scriptie ook uit een adviesrapport bestaat.

 4. Vul het aanvraagformulier in

De periode na je aanvraag

 1. Het aanvraagformulier wordt verstuurd naar STIP en vervolgens doorgestuurd naar andere afdelingen. Het verwerken van je aanvraag duurt daarom drie tot zeven weken.
 2. In de bevestigingsmail staat informatie over de verdere afhandeling van je aanvraag door het STIP en Diploma Services en je vindt er alle gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Bewaar die mail in elk geval goed.

 3. Als je aanvraag volledig is verwerkt en je examendatum in Osiris is geregistreerd, kun je via DUO een officieel uitreksel van je diploma(verwijst naar een andere website) downloaden.

  Heb je geen DigiD? Mail dan een verzoek naar diplomadiensten@duo.nlom je diploma-uittreksel te ontvangen. Je ontvangt dan een toestemmingsverzoek dat je moet invullen.

 4. De centrale studentenbalie helpt bij vragen over bijvoorbeeld uitschrijven, restitutie collegegeld en het stopzetten van je studiefinanciering. Controleer ook bij DUO wat je nog moet beëindigen, zoals je OV-kaart.

Fout bij aanvraag
Je aanvraagformulier wordt verstuurd naar STIP. Als je geen e-mailbevestiging hebt gehad, bestaat de kans dat het versturen is mislukt en dat STIP geen aanvraag van je heeft ontvangen. Neem dan contact op met STIP (024-3616163 of mail naar examenaanvragenfsw@socsci.ru.nl), zodat je aanvraag kan worden gecontroleerd.

Mastervariant Gezondheidszorgpsychologie
Heb je de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie (GZP) afgerond en kom je in aanmerking voor de psychodiagnostiekaantekening (BAPD) en/of heb je voldaan aan de stage-eisen in verband met toelating tot de GZ-opleiding (LOGO)? Vul dan deze verklaring (pdf, 575 kB) in en stuur deze per mail naar GZP@psych.ru.nl. Het secretariaat GZP zal de verklaring in je studentdossier opslaan. Dien dit formulier in dezelfde maand in als de maand waarin je je diploma aanvraagt.

Diploma-uitreiking

Raadpleeg het schema van uitreikingsdata om te zien wanneer jouw diploma-uitreiking is. Wil je deelnemen aan een bepaalde uitreiking? Zorg dan dat jouw examendatum minimaal 7 weken voor deze diploma-uitreiking valt. 
De exacte tijd en plaats van de uitreikingen worden door Diploma Services ongeveer twee weken voorafgaand aan de uitreiking via de mail bekendgemaakt. Zorg dus dat je meest recente privé e-mailadres in Osiris staat.

Balie-uitreiking
Kun je niet bij de diploma-uitreiking aanwezig zijn? Maak dan een afspraak voor een balie-uitreiking. Dat kan pas nadat je de uitnodigingsbrief van Diploma Services hebt ontvangen. Eventueel kun je iemand machtigen om jouw diploma voor jou op te halen.

Diploma opsturen?
Binnen de Faculteit Sociale Wetenschappen bestaat uitsluitend voor internationale studenten (>200 km reisafstand, enkele reis) de mogelijkheid om het diploma op te sturen. Vraag STIP (stip@socsci.ru.nl)naar de voorwaarden en procedure.

Ga naar het aanvraagformulier.