Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bindend studieadvies

Het bindend studieadvies (BSA) betekent dat elke student die voor het eerst staat ingeschreven voor de propedeutische fase van een voltijdse bacheloropleiding, de studie niet mag voortzetten als hij/zij aan het eind van het eerste jaar niet heeft voldaan aan de norm voor het BSA.

Het BSA wordt namens de decaan van de faculteit waartoe de voltijdse bacheloropleiding behoort, uitgereikt door de Commissie Studieadvies Eerste Jaar. Ontvang je een negatief BSA dan kun je je gedurende drie jaar niet inschrijven voor dezelfde voltijdse bacheloropleiding aan de Radboud Universiteit.

De decaan van de faculteit kan besluiten dat het uitgebrachte negatieve BSA ook van toepassing is op één of meer bacheloropleidingen van de faculteit waarvan het studieprogramma van het eerste jaar grotendeels gemeenschappelijk is met dat van de bacheloropleiding waarvoor je een afwijzing ontvangt.

Meer informatie over het bindend studieadvies vind je hier.