Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Geld van studenten naar onderwijs

Waar is mijn geld gebleven?
Sinds 2015 krijgen studenten geen basisbeurs meer. Dit geld gaat nu naar universiteiten en hogescholen om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Maar, hoe besteden wij dat? En wat merk je als student daarvan?

De Faculteit der Sociale Wetenschappen heeft voor drie thema’s gekozen om het geld in te investeren:

 1. Intensiever en kleinschaliger onderwijs
 2. Meer en betere begeleiding, communicatie en informatie
 3. Docentprofessionalisering

Binnen deze drie thema’s werkt FSW aan verschillende doelen:

Intensiever en kleinschaliger onderwijs

 • Intensivering stage- en scriptiebegeleiding: In 2020 zijn 18 nieuwe docenten aangenomen om stage- en scriptiebegeleiding te verbeteren. Zo kunnen docenten meer tijd besteden aan de begeleiding en het geven van feedback op stages en scripties. Daarnaast zijn sommige opleidingen gestart met thesis rings.
 • Onderwijsinnovaties: twee keer per jaar wordt een onderwijsinnovatie-call uitgezet. Docenten kunnen een voorstel voor onderwijsinnovatie indienen en uren krijgen om het te realiseren. Zo worden verschillende cursussen geïnnoveerd waarbij FSW vooral inzet op het uitdagender maken van werkgroeponderwijs, het inzetten van peer-feedback, benutten van weblectures en kennisclips, een interessante en uitdagende verscheidenheid aan onderwijsvormen en autonomie en zelfregie van studenten.
 • Er wordt komend jaar aandacht besteed aan autonomie en zelfregie van studenten, zowel binnen als buiten het onderwijs. Hiervoor wordt een onderwijscongres voor docenten en studenten gepland om een aftrap te organiseren. Er komen externe sprekers en workshops en opleidingen/docenten die hier al aan werken, kunnen hun kennis en ervaring delen.

Meer en betere begeleiding, communicatie en informatie

 • Denk hierbij aan de volgende doelen: Betere communicatie, zichtbaarheid en toegankelijkheid van begeleiding; aanbod van persoonlijke ontwikkeling (zichtbaarder) maken; meer en betere arbeidsmarktoriëntatie; docenten hebben meer oog voor stress en welbevinden bij studenten; ouderejaars begeleiden jongerejaars in de hoedanigheid van buddy’s en meer informeel contact tussen student en docent.
 • In 2021 is het Radboudbrede project studentbegeleiding 2023 gestart. De projectdoelen van het RU-brede project zijn gericht op kwaliteit studentenbegeleiding, persoonlijke en professionele vorming, studentencommunicatie en studentenwelzijn. Deze doelen overlappen voor een groot deel met de kwaliteitsafspraken. Deze overlap zit vooral in de doelen omtrent studentwelzijn, communicatie en informatie voor studenten, begeleiding in de vorm van buddy’s en vertrouwenspersonen, aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie en –informatie in de opleidingen en preventie van stress en studiedruk. De twee FSW projectleiders werken daarom nauw samen om de doelen omtrent studentbegeleiding gezamenlijk te realiseren.

Docentprofessionalisering

 • Docenten doen onderzoek ten behoeve van hun onderwijs: enkele docenten die voornamelijk onderwijs geven is een kleine onderzoeksaanstelling gegeven. Hiermee kunnen zij bijblijven bij de ontwikkelingen in hun vakgebied, aansluiten bij onderzoek of zelf aan een publicatie werken. Docenten kijken samen met hun studenten met een kritische blik vanuit het onderzoek naar de inhoud van het onderwijs. Dit komt het onderwijs ten goede, omdat het nieuwe wetenschappelijke input oplevert en het meer mogelijkheden voor studenten creëert om aan te haken bij onderzoek van docenten.
 • Er wordt ingezet op het delen van de best practices in het onderwijs. Regelmatig vinden intervisie sessies voor docenten plaats om kennis, ervaringen en innovaties te delen. Zo wordt het onderwijs blijvend geïnnoveerd en blijven docenten leren en hun onderwijs ontwikkelen.
 • Daarnaast zet FSW in op het verbeteren van de Engelse didactische vaardigheden van docenten waarvoor zij cursussen voor docenten bij Radboud In’to Languages bekostigt.

De inspraak en betrokkenheid van studenten, medewerkers en de medezeggenschap is uiteraard heel belangrijk en waardevol. De kwaliteitsimpuls en de kwaliteitsgelden moeten voornamelijk studenten ten goede komen, dus input, feedback en betrokkenheid van studenten is heel belangrijk. De Facultaire Gezamenlijke Vergadering bespreekt de voortgang van de kwaliteitsafspraken enkele keren per jaar met het faculteitsbestuur. De opleidingscommissies worden op verschillende momenten in het jaar gevraagd, oa de jaarlijkse input sessie, om feedback en input op de plannen en vooral de voortgang en de realisatie gevraagd. Daarnaast zijn er studenten en docenten betrokken in werkgroepen voor het verder vormgeven, realiseren en evalueren van de kwaliteitsafspraken. Zo wordt blijvend aan draagvlak voor de ontwikkeling en uitwerking van de kwaliteitsafspraken gewerkt en kunnen studenten en docenten meedenken aan de realisatie en uitvoering van de doelen. Daarnaast worden evaluaties uitgezet onder studenten en medewerkers.