Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Regels handleiding

  • Een duidelijke omschrijving van de leerdoelen en werkwijze van stage / scriptie
  • Een duidelijke structuur van het beoogde werkstuk, i.c., heldere titels van de afzonderlijke hoofdstukken of paragrafen (van probleemstelling tot en met conclusies en discussie)
  • Heldere deadlines voor studenten om die hoofdstukken / paragrafen voor een eerste / tweede gelegenheid in te leveren
  • Heldere deadlines voor docenten om die hoofdstukken / paragrafen van formatie en constructieve feedback te voorzien
  • Heldere richtlijnen voor de beoogde maximale omvang van die hoofdstukken / paragrafen
  • Heldere beoordelingscriteria voor elk van de afzonderlijke hoofdstukken / paragrafen, zowel voor de eerste als de tweede beoordelaar
  • Heldere richtlijnen voor de vormgeving van het definitieve werkstuk
  • Heldere beoordelingscriteria voor (eventuele) verbale presentaties van het werkstuk
  • Heldere richtlijnen over de wijze waarop het definitieve werkstuk dient te worden ingeleverd alsook over de wijze waarop de gebruikte data beschikbaar zijn voor derden
  • Heldere en toetsbare richtlijnen over de te verwachten tijdsinvestering (uren) van docenten en studenten, corresponderende met de beoogde studielast (EC’s).