Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Onderwijs- en Examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding beschrijft alle rechten en plichten van studenten ingeschreven aan de opleiding. De OER geldt voor alle studenten van een opleiding. In de OER staat onder andere de overgangsregeling per opleiding beschreven. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en bij Engelstalige opleidingen ook in het Engels.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) wordt vastgesteld hoe de examencommissie de Onderwijs- en Examenregeling interpreteert.

Do you prefer to read the OER/EER in English?

OER / EER bacheloropleidingen 2022/2023

OER / EER masteropleidingen 2022/2023

EER Research Master's programmes 2022/2023

Regels en Richtlijnen Examencommissies 2022/2023