Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Tentamen in het buitenland

Tentamen in het buitenland

Ben je student aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen en wil je deelnemen aan een tentamen, maar verblijf je op moment van het tentamen (vanwege je studie) in het buitenland? Dan kun je een verzoek indienen om het tentamen in het buitenland te maken. Volg onderstaande procedure.

Let wel:

  • Het maken van een tentamen in het buitenland is één van de mogelijke oplossingen om een cursus te behalen als je in het buitenland bent. Vanuit je eigen opleiding kunnen ook al regelingen worden aangeboden, zoals het maken van een tentamen voor je vertrek, zodat een tentamen in het buitenland niet nodig is. Controleer bij je eigen opleiding wat hierin de afspraken zijn, voordat je onderstaande procedure in gang zet.
  • Je mag maximaal 4 tentamens in het buitenland afleggen!
  • Digitale tentamens in het buitenland zijn alleen mogelijk als deze tegelijk/op hetzelfde moment starten als het tentamen op de Radboud Universiteit.

Wat moet je doen?

Je dient eerst het volgende te doen:

  • Controleer of het mogelijk is dat het tentamen op dezelfde dag en tijd kan plaatsvinden als het tentamen in Nederland (houd rekening met eventuele tijdsverschillen en feestdagen).
  • Zorg dat je de naam van een contactpersoon van de gastuniversiteit hebt.
  • Controleer bij deze contactpersoon of het mogelijk is om het tentamen op de partneruniversiteit te maken en ga na of er eventueel kosten aan verbonden zijn.

Als je aan deze eisen kunt voldoen, vul je dit formulier in zodat jouw aanvraag officieel ingediend kan worden bij het International Office Social Sciences (IOSS). Dit formulier dien je uiterlijk in op de hieronder gestelde deadlines. Het IOSS heeft dan voldoende tijd om jouw aanvraag te verwerken en het tentamen te organiseren.

Voor tentamens in semester 1 – periode 1

6 weken voor de tentamendatum

Voor tentamens in semester 1 – Periode 2

6 weken voor de tentamendatum

Voor tentamens in semester 2 – Periode 3

6 weken voor de tentamendatum

Voor tentamens in semester 2 – Periode 4

6 weken voor de tentamendatum

Wat gebeurt er dan?

Nadat we je aanvraagformulier hebben ontvangen, zal het IOSS contact opnemen met de aangegeven contactpersoon om officieel de aanvraag in te dienen voor tentamens in het buitenland.

Vervolgens overleggen we met de contactpersoon om alles in orde te maken en om de contactpersoon te voorzien van meer informatie, zoals instructies omtrent het tentamen, de tijd en datum waarop het tentamen toe zal worden gezonden en wat er na het afnemen van het tentamen wordt verwacht.

Zorg dat jouw contactpersoon weet dat het IOSS contact op zal nemen maar ga niet zelf verder al zaken regelen. Dit om miscommunicatie te voorkomen. Het IOSS is tussenpersoon tussen de partneruniversiteit, student en de docent van de Radboud Universiteit. Mocht je niet weten wie jouw contactpersoon bij de partneruniversiteit is of zou kunnen zijn, geef dit dan duidelijk aan in het opmerkingenveld in het formulier.

We doen ons uiterste best om het tentamen in het buitenland te regelen maar we kunnen niets garanderen. Het kan om verschillende redenen toch niet mogelijk zijn om een tentamen in het buitenland te maken:

  • Niet alle universiteiten faciliteren de optie om een tentamen daar te maken.
  • Digitaal tentamen: het tijdsverschil met Nederland is te groot om de digitale toets in het buitenland te kunnen maken. Deze moet nl. starten op hetzelfde moment als in Nederland.
  • Papieren tentamen: het tijdsverschil met Nederland is te groot en de docent staat tijdsafwijkingen niet of maar in zeer beperkte mate toe.

Het komt ook voor dat de partneruniversiteit in het buitenland een vergoeding vraagt voor de kosten van een ruimte en/of het inhuren van de surveillant. Deze kosten komen voor rekening van de student en kunnen soms erg hoog zijn. Je dient zelf na te gaan bij de partneruniversiteit of deze kosten er zijn en wat de kosten zijn.

Let op: er moet veel geregeld worden om een tentamen in het buitenland te faciliteren. Deze optie is dus niet vrijblijvend. Wanneer alles geregeld is om een tentamen in het buitenland af te leggen dan dien je ook deel te nemen aan het tentamen!

Vergeet je niet in te schrijven voor het tentamen!

Voor vragen kun je mailen naar IOSS@ru.nl.