Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Voorzieningen voor studenten met een functiebeperking

Voor een student die in aanmerking komt voor (het aanvragen van) een voorziening bij tentamens geldt onderstaande procedure:

  1. Meld bij de studentendecaan en bij de studieadviseur van je opleiding dat je een functiebeperking hebt en dat je speciale voorzieningen nodig hebt tijdens het tentamen. Als de voorzieningen worden toegekend, maakt de studieadviseur deze voor je aan in Osiris.
  2. Schrijf je via Osiris in voor de cursus. Als je bent ingeschreven voor de cursus wordt je automatisch aangemeld voor de voorziening.
  3. Mocht het inschrijven niet lukken, raadpleeg dan de werkinstructie voor studenten.
  4. Voor een hertentamen moet je je altijd zelf aanmelden. Het heeft de voorkeur je aan te melden voor de herkansing zodra je het cijfer voor de eerste kans heb gekregen, maar aanmelden kan tot uiterlijk 6 werkdagen voor de tentamendatum. Het is raadzaam na je inschrijving te controleren of de voorziening automatisch vermeld wordt bij het hertentamen.
  5. In je persoonlijk rooster kun je zien in welke zaal je moet zijn voor het tentamen met extra tijd of voorzieningen.
  6. Er wordt soms speciaal voor jou een lokaal en een surveillant extra geregeld, die niet nodig zijn als jij geen tentamen maakt. Meld je daarom op tijd af voor het tentamen. Als je te laat bent met jezelf afmelden, meld je dan af via STIP indien je het tentamen toch niet gaat doen of geen gebruik maakt van de speciale voorzieningen (T: 024-3616163 of per e-mail stip@socsci.ru.nl).
  7. Indien je recht hebt op de voorziening ‘extra tijd conform facultaire regeling’ heb je recht op dertig minuten extra tijd voor het tentamen.