Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Vrije keuzeruimte

Heb jij vrije keuze ruimte in het examenprogramma van jouw bacheloropleiding? Volg je daarvoor cursussen bij andere opleidingen of universiteiten? Dan is het belangrijk dat jouw behaalde resultaten of vrijstellingen ook in het examenprogramma in Osiris komen te staan. Hier vind je de belangrijkste informatie op een rijtje.

Jouw situatie

Veelgestelde vragen

Jouw situatie

Je volgt cursussen bij opleidingen hier op de Radboud Universiteit

Je hoeft geen actie te ondernemen. Behaalde cijfers komen automatisch onder vrije keuzeruimte in je examenprogramma in Osiris te staan.

Je volgt cursussen bij een andere Nederlandse universiteit

Om de behaalde cijfers van deze cursussen op je diploma te krijgen, moet de betreffende universiteit een gestempelde cijferlijst mailen naar STIP zodat de cijfers verwerkt kunnen worden in de vrije ruimte in jouw programma. Dit regel je zelf.

Je volgt cursussen in het buitenland

Om de behaalde cijfers van deze cursussen op je diploma te krijgen, zorg je dat jouw buitenlandse universiteit de Transcipt of Records (ToR) naarInternational Office Social Sciences (IOSS) stuurt voor omrekening en verwerking. Dit regel je zelf. IOSS regelt de eventuele conversie naar EC’s en de resultaten zoals die in Nederland gehandhaafd worden.

Je hebt vóór je start van je huidige opleiding al cursussen behaald aan de Radboud Universiteit

Wettelijk is bepaald dat een cursus die je behaald hebt voordat je met je huidige opleiding begon alleen als vrijstelling op je diploma kan komen te staan, en niet met het behaalde resultaat (cijfer).

Jaarlijks wordt bij nieuwe studenten van een opleiding gecontroleerd of zij cursussen aan de RU hebben behaald vóór inschrijving van de huidige opleiding. Osiris zet willekeurig behaalde cursus(sen) met een vrijstelling in de vrije keuzeruimte van je programma. Je geeft zelf door aan STIP of je deze cursus(sen) in je vrije ruimte wil hebben staan. Je kunt dit altijd aan laten passen. Je kunt natuurlijk ook nieuwe keuzecursussen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan volgen tijdens je opleiding.

Let op: Wanneer je op basis van een eerder behaalde cursus van de examencommissie vrijstelling voor een bepaalde cursus in het verplichte curriculum hebt gekregen, mag je deze eerder behaalde cursus NIET ook nog op laten nemen in je vrije ruimte.

Je hebt vóór je start van je huidige opleiding al cursussen behaald aan een andere Nederlandse universiteit

Wettelijk is bepaald dat een cursus die je behaald hebt voordat je met je huidige opleiding begon alleen als vrijstelling op je diploma kan komen te staan, en niet met het behaalde resultaat (cijfer).

Om deze cursussen met een vrijstelling in de vrije keuzeruimte op je diploma te krijgen, moet de betreffende universiteit een gestempelde cijferlijst mailen naar STIPDit regel je zelf. Je geeft zelf door aan STIP welke cursus(sen) in je vrije ruimte wil hebben staan. Je kunt dit altijd aan laten passen. Je kunt natuurlijk ook nieuwe keuzecursussen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling gaan volgen tijdens je opleiding.

Let op: Wanneer je op basis van een eerder behaalde cursus van de examencommissie vrijstelling voor een bepaalde cursus in het verplichte curriculum hebt gekregen, mag je deze eerder behaalde cursus NIET ook nog op laten nemen in je vrije ruimte.

Je doet twee opleidingen aan de Radboud Universiteit tegelijk

Wettelijk is bepaald dat als je twee opleidingen tegelijk volgt, een cursus maar op één van de twee diploma’s met het behaalde resultaat (cijfer) mag staan. Op het andere diploma moet de cursus met een vrijstelling opgenomen worden.

Osiris zet willekeurig behaalde cursus(sen) met een cijfer in de vrije keuzeruimte. Je geeft zelf aan welke cursus(sen) in je vrije ruimte wil hebben staan met een vrijstelling. Geef dit door aan STIP of geef het aan bij aanvraag van je diploma.

Veelgestelde vragen

Wat als ik meer studiepunten heb behaald dan er vrije keuzeruimte is?

Heb je meer cursussen behaald dan nodig is voor de vrije ruimte in je examenprogramma en wil je deze ook op je diploma terugzien, dan kun je die extracurriculair op laten nemen op je diploma. Dit mag alleen als deze cursussen zijn behaald gedurende de inschrijving van je huidige opleiding, ze kunnen dan ook met het resultaat worden weergegeven. De cursussen mogen niet al op een ander diploma staan of voor een ander diploma gaan gelden. Extracurriculaire cursussen worden NIET meegeteld voor het berekenen van een eventueel judicium (bijvoorbeeld cum laude).

Mag ik ook cursussen aan de RU en cursussen uit het buitenland combineren in mijn vrije keuzeruimte?

Ja, dat mag. Het is mogelijk om met een combinatie van behaalde cursussen via de verschillende genoemde mogelijkheden de vrije keuzeruimte te vullen. Je vult de vrije ruimte bijvoorbeeld met cursussen behaald aan een andere opleiding aan de RU én met een cursus (met een vrijstelling) die je hebt behaald vóór inschrijving van de huidige opleiding.

Waar vind ik meer informatie over de invulling van de vrije keuzeruimte van mijn bacheloropleiding?

In de studiegids vind je meer informatie over de vrije keuzeruimte en jouw studieprogramma.

Ik zie cursussen in mijn vrije keuzeruimte staan die ik daar niet wil hebben staan. Hoe kan dat?

Osiris zet cursussen die je (ooit) hebt behaald aan de Radboud Universiteit willekeurig in de vrije keuzeruimte. Controleer dus altijd even of het klopt en laat het anders aanpassen.

Ik wil graag overleggen wat ik het beste kan doen met mijn vrije ruimte. Bij wie moet ik zijn?

Je kunt altijd overleggen met de studieadviseur van je eigen opleiding over de invulling van de vrije keuzeruimte.

Ik wil iets laten aanpassen in de cursussen die in mijn vrije keuzeruimte op het studievoortgangsoverzicht staan. Hoe doe ik dat?

Stuur een e-mail naar STIP (stip@socsci.ru.nl) waarin je aangeeft wat je wil aanpassen. Vermeld ook welke opleiding je doet en wat je studentnummer is.

Tot wanneer kan ik de cursussen van mijn vrije ruimte in Osiris laten aanpassen?

Als je klaar bent met je bacheloropleiding moet je zelf je bachelordiploma aanvragen via de STIP. Op dat moment geef je definitief aan welke cursussen je wilt opnemen in je vrije keuzeruimte en eventueel welke cursussen als extracurriculair.