Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Statistisch en Methodologisch AdviesPunt (SMAP)

Welkom bij het Statistisch en Methodologisch Adviespunt.

Wat is het SMAP?

Het Statistisch en Methodologisch AdviesPunt (SMAP) is een voorziening voor (Phd-)studenten van Pedagogische Wetenschappen, Onderwijswetenschappen en Psychologie. Heb je vragen over de opzet van je onderzoek, de uitvoering ervan of het verwerken en analyseren van je onderzoeksgegevens, dan kan het SMAP met je meedenken. De consulenten hebben alleen een adviserende rol. De eindverantwoordelijkheid ligt bij jou als student en bij je docent.

Wat niet?

Het SMAP is er niet voor studenten van andere studierichtingen dan Psychologie en Pedagogische Wetenschappen. Het SMAP biedt geen ondersteuning bij vragen over inhoudelijke aspecten, bijvoorbeeld over de onderzoeksvraagstelling, of over schrijfstijl. Ook bekijken we geen hele teksten die zonder vraag, alleen ter controle naar ons worden gestuurd.

Hoe?

We bieden ondersteuning op drie manieren: een FAQ, we beantwoorden vragen via de mail en vragen via Zoom.

FAQ

Over sommige onderwerpen krijgen wij vaak vragen. De antwoorden hierop vind je onze FAQ site. Deze is in ontwikkeling. Heb je een vraag over regressie-analyse? Kijk dan hier. Andere analyses volgen nog. Let op: alleen in het Engels.

Mail

Stuur je vraag naar SMAPPWOPsych@ru.nl. Stuur je mail vanaf je RU-mailadres. Vertel ons welke opleiding je volgt en in welk jaar je zit, en uiteraard wat je vraag is. Binnen enkele werkdagen krijg je antwoord. Moeilijke vragen die niet binnen de expertise van elke consulent liggen kunnen wat langer duren.

Heb je een vervolgvraag? Als je die algemeen richt aan bijvoorbeeld ‘Beste SMAP-consulent’, dan krijg je antwoord van de eerstvolgende consulent die je vraag kan beantwoorden. Richt je de mail aan een bepaalde persoon dan blijft je mail in principe liggen tot diegene weer dienst heeft. Vaak is dat een week later. Soms is dit overigens onvermijdelijk.

Zoom-inloopspreekuur

Lukt het niet via mail? Dan kan je ‘langskomen’ in ons Zoom-inloopspreekuur. Je hoeft geen afspraak te maken.

  • Maandag: 9.30-10.30 (Janneke van Ekert)
  • Dinsdag: 9.30-10.30 (Sander Bisselink)
  • Woensdag: Geen  ZOOM
  • Donderdag: 9.30-10.30 (Sanne van der Ven)
  • Vrijdag: 13.30-14.30 (Jesse Fenneman)

Klik op deze link om naar het spreekuur te gaan. Maar probeer het eerst via mail. Dat werkt vaak beter, om drie redenen: (1) door te schrijven wordt je precieze vraag voor jezelf duidelijker, (2) je tekst kan je vaak goed gebruiken in je opdracht of thesis, en (3) je kunt ons antwoord nog eens rustig nalezen.

Wanneer?

Het SMAP is geopend (bemenst) in alle onderwijsweken. Tijdens vakanties en onderwijsvrije dagen zijn we gesloten. Mail die tijdens vakanties wordt gestuurd, wordt niet gelezen. Stuur je mail opnieuw als de vakantie voorbij is.

Wie?

Het SMAP wordt bemenst door een team van consulenten werkzaam bij Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en de Research Technische Ondersteuningsgroep.