Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Hoe leen en of reserveer je test- en of behandelmateriaal?

Waarvoor mag je lenen?

  • Materiaal mag geleend worden in het kader van een afname voor een studieopdracht of voor de diagnostiekaantekening tijdens de stage. Voor enkel het uitwerken van testen wordt het testmateriaal niet uitgeleend. Wanneer er voor de uitwerking van een test meer tijd nodig is dan de reguliere uitleentermijn, dan kan er in de Sociotheek gescoord worden met behulp van de handleiding.

Hoe lang mag je materiaal lenen en hoe reserveer je materiaal?

  • De leentermijn is afhankelijk van het vak waarvoor geleend wordt. De medewerkers kunnen je vertellen wat deze termijn is.
  • Materiaal dient tijdig gereserveerd te worden, alvorens het uitgeleend kan worden. Onder tijdig reserveren wordt het volgende verstaan: uiterlijk 1 werkdag van tevoren voor 13.00 uur. De volgende gegevens moeten minimaal bij de reservering bekend zijn om de reservering in behandeling te kunnen nemen: studentnummer, voor welk vak/doel het materiaal nodig is en welke dag je het materiaal wil ophalen en weer inleveren, rekening houdend met de leentermijn die voor het doel/vak geldt.
  • Reserveren kan via de mail, telefonisch of door langs te komen in de Sociotheek. Een reservering per e-mail is pas definitief als je een bevestiging van de Sociotheek ontvangen hebt.
  • Materialen worden ingeleverd vóór 12.00 uur en gereserveerd materiaal wordt opgehaald vanaf 12.00 uur.
  • Neem bij het ophalen van materiaal de studentenpas mee; deze wordt gescand om het materiaal uit te lenen.

Hoe gebruik je materiaal van de Sociotheek?

  • Gebruik bij de testmaterialen altijd de bijgevoegde originele formulieren.
  • Ga zorgvuldig met het materiaal om en lever het op tijd in.
  • Voor sommige testen geldt dat deze enkel en alleen digitaal gescoord kunnen worden. Deze scoringsprogramma’s zijn aanwezig in de Sociotheek. Voor iedere andere test geldt dat deze handmatig gescoord kan worden met behulp van de handleiding.
  • In verband met copyright is het niet toegestaan testmateriaal te fotograferen of te (foto)kopiëren.