Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Medezeggenschap

Op zowel universitair als op facultair niveau zijn verschillende organen die zich bezighouden met medezeggenschap. Dit zijn organen waar je als student altijd terecht kunt met vragen, klachten, opmerkingen en aanbevelingen betreffende studentenzaken. Enkele van de medezeggenschapsorganen zijn:

  • de Opleidingscommissie
  • de Facultaire Studentenraad (FSR)
  • de Studentassessor
  • de Universitaire Studentenraad (USR)