Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Facultaire Studentenraad (FSR)

Misschien heb je een vraag over de Onderwijs- en Examenregeling (OER), heb je suggesties voor de studentwerkplekken of heb je een ander idee over wat beter kan bij onze faculteit? Waar ga je dan naar toe als student?

Je kan dan contact opnemen met ons, de Facultaire Studentenraad (FSR). De FSR is een groep van studenten die zich inzet om de studenten van de faculteit te representeren. We overleggen over onderwerpen die relevant zijn voor onze faculteit. Dit kunnen onderwerpen zijn die regelmatig terugkomen, zoals de eerder genoemde studentwerkplekken en de OER. Dit kunnen echter ook onderwerpen zijn die actueler zijn, zoals het nieuwe Maria Montessorigebouw en onderwerpen die alleen maar relevanter worden, denk aan studentenwelzijn, inclusiviteit en duurzaamheid.

De FSR van Sociale Wetenschappen van studiejaar 2023-2024 bestaat uit:

  • Alexandru Ciutacu - Voorzitter
  • Stijn Andringa - Secretaris
  • Jelle Kamphuis - Vicevoorzitter
  • Jaldert Jetse Deelstra - Penningmeester
  • Hagar Dunk - Technisch voorzitter
  • Ioana Anastasia - Algemeen lid
  • Peter Berentsen - Studentassessor

FSC FSW 2023-2024

We doen ons best om de studenten te representeren maar wij hebben jullie hulp daarbij nodig! Door het delen van jullie advies, klachten en suggesties hebben wij een beter beeld van de faculteit en hoe studenten hun tijd ervaren. Hierdoor zijn wij beter in staat om de studenten te representeren. Je bent ook altijd welkom om contact met ons op te nemen als je vragen hebt over onze faculteit, we beantwoorden de vragen graag. Je kunt onze contactgegevens onderaan vinden en je kunt op de hoogte blijven via onze sociale media.

Speerpunten

De FSR legt komend jaar de focus op de volgende speerpunten (pdf, 140 kB): studentenbetrokkenheid, studentenwelzijn, transparant bestuur, inclusiviteit en duurzaamheid.

Contact

Maria Montessorigebouw, kamer 01.059

E-mailadres: medezeggenschap@socsci.ru.nl 
Instagram: https://www.instagram.com/fscfssru/