Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Taken van de FSR

De FSR is verantwoordelijk voor het representeren van de studenten in onze faculteit, maar hoe doen ze dit? De FSR heeft een paar taken van zichzelf, zoals het ondersteunen van de opleidingscommissies (OLC's) en het communiceren van relevante informatie naar de studenten.

FGV

Het meest belangrijke voor de FSR is dat zij aanwezig zijn in de Facultaire Gezamenlijke Vergaderingen (FGV’s). In deze vergaderingen kan de FSR onderwerpen bespreken en soms ook stemmen op beleid dat gepresenteerd is door het faculteitsbestuur. De medewerkers van de faculteit nemen ook deel aan de FGV vanuit de Onderdeelcommissie (OC). Samen proberen we tot de beste oplossingen voor de faculteit te komen.

Commissies

Naast deze taak neemt de FSR ook officieel deel aan de commissies binnen de faculteit, dit zijn o.a. de duurzaamheidscommissie, de DEI-commissie (Diversity, Equity & Inclusion) en de studentenwelzijnscommissie. Hiermee verbreden we de manier waarop het studentenperspectief toegepast wordt op de faculteit. Sommige van deze commissies zoeken ook naar gewone studentleden, vraag ons hiernaar als je interesse hebt!

Functiespecifieke taken binnen de FSR:

  • Voorzitter: leiden van de interne vergaderingen, vertegenwoordigen van de FSR
  • Secretaris: notuleren van interne vergaderingen, mailbox van de FSR bijhouden
  • Penningmeester: doorsturen van facturen, overzicht houden op uitgaven FSR
  • Vice-voorzitter: ondersteunen van voorzitter, voorzitterstaken overnemen als de voorzitter er niet is
  • Technisch voorzitter: leiden van de FGVs eens in de drie keer
  • Algemeen lid: extra taken oppakken, grotere projecten beginnen