Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Opleidingscommissies

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie. De opleidingscommissie heeft de volgende taken:

  • Advies uitbrengen over de onderwijs- en examenregeling.
  • Het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoeren van de onderwijs- en examenregeling.
  • Het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan de decaan en de directeur van het desbetreffend onderwijsinstituut over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.
  • Klik voor het formulier vacante studentzetels op www.ru.nl/vacantestudentzetels
  • Onder 'Opleidingsspecifieke informatie' is op de pagina van 'Aanspreekpunten' meer informatie te vinden over opleidingscommissies per opleiding.

Zittingsperiode t/m september 2024

Opleidingscommissie bacheloropleiding Psychologie (Psy)
Voorzitter: dr. Joukje Oosterman
Secretaris: mw. A. ten Cate MSC  a.tencate@psych.ru.nl

Opleidingscommissie masteropleiding Psychologie (Psy)
Voorzitter: drs. Titia Meijer
Secretaris: mw. A. ten Cate MSC a.tencate@psych.ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Artificial Intelligence (AI)
Voorzitter: dr. Frank Leoné
Secretaris: mw. S. Jones susan.jones@ru.nl

Opleidingscommissies masteropleiding Artificial Intelligence (AI)
Voorzitter: dr. Sander Keemink
Secretaris: mw. S. Jones susan.jones@ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen (PW)
Voorzitter: mw.prof.dr. P.C.J. Segers
Contactpersoon: mw. C.Tielen MSc
c.tielen@pwo.ru.nl & olc.bachelor.pwo@student.ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) | Master Curriculumontwikkeling voor Primair Onderwijs (CoPO)
Voorzitter: dr. R. Vink
Contactpersoon: mw. L. van Dreumel
l.vandreumel@pwo.ru.nl & olc.bachelor.pwpo@student.ru.nl

Opleidingscommissie master Pedagogische Wetenschappen
Voorzitter: mw. dr. M. Verhagen
Secretariaat: mw. C. Tielen MSc
Contact: c.tielen@pwo.ru.nl & olc.master.pw@student.ru.nl

Opleidingscommissie master Onderwijswetenschappen (OWW)
Voorzitter: prof.dr. E.J.P.G. Denessen
Secretariaat: mw. C. Tielen
Contact: c.tielen@pwo.ru.nl & olc.oww@pwo.ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Communicatiewetenschap (CW)
Voorzitter: dr. P. Hendriks-Vettehen
Secretariaat: mw. F. Klomp f.klomp@maw.ru.nl en Saskia Brandts saskia.brandts@ru.nl

Opleidingscommissie masteropleiding Communicatiewetenschap (CW)
Voorzitter: dr. P. Hendriks-Vettehen
Secretariaat: mw. F. Klomp f.klomp@maw.ru.nl en Saskia Brandts saskia.brandts@ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie (CAOS)
Voorzitter: dr. P. Mutsaers
Secretariaat: mw. E. Janssen Elvira.janssen@ru.nl & olc.caos@student.ru.nl

Opleidingscommissie masteropleiding Anthropology and Development Studies (ADS)
Voorzitter: dr. P. Mutsaers
Secretariaat: mw. E. Janssen Elvira.janssen@ru.nl

Opleidingscommissie bacheloropleiding Sociologie (Soc)
Voorzitter: dr. Mark Visser
Secretariaat: mw. drs. Charlot Sanders
Contact studentleden: olcsociologie.ru@gmail.com

Opleidingscommissie masteropleiding Sociologie (Soc)
Voorzitter: dr. Mark Visser
Secretariaat: mw. drs. Charlot Sanders
Contact studentleden: olcsociologie.ru@gmail.com

Opleidingscommissie Advanced Modules in International Development (AMID)
Voorzitter: dr. L. Schulpen
Secretariaat: drs. B. van Dijck b.vandijck@maw.ru.nl

Opleidingscommissie researchmasteropleiding Cognitive NeuroScience (CNS)
Voorzitter: prof. dr. I. Toni
Secretariaat: mw. E. Janssen e.janssen@donders.ru.nl

Opleidingscommissie researchmasteropleiding Behavioural Science (BS)
Voorzitter: dr. Erik Bijleveld
Contact: rm@bsi.ru.nl

Opleidingscommissie researchmasteropleiding Social and Cultural Science (SCS)
Voorzitter: dr. ir. Joost Beuving
Secretariaat: mw. M. Wasmus rscr@ru.nl