Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studentassessor

Iedere faculteit op de Radboud Universiteit heeft een studentassessor in het faculteitsbestuur. De assessor is een studentlid in het bestuur en denkt mee over het beleid van de faculteit, voornamelijk op het gebied van onderwijs en studentzaken. De assessor is de vertegenwoordiging van de studenten in het bestuur en de vertegenwoordiging van het bestuur naar studenten. Bij het bestuur probeert de assessor aan te geven wat onder studenten speelt en hoe het beleid “studentproof” kan zijn, en naar studenten legt de assessor bepaalde beleidskeuzes en –veranderingen uit.

De assessor onderhoudt nauw contact met de Facultaire Studentenraad (FSR), de opleidingscommissies, studieverenigingen, N.K.S.W. Kompanio, het College van Assessoren (CvA) en de Universitaire Studentenraad (USR) om zoveel mogelijk geluiden van studenten op te vangen binnen en buiten de faculteit. De assessor vergadert iedere week met het bestuur over onder andere de kwaliteit van het onderwijs, studievoorzieningen, de Onderwijs- en Examenregelingen, de nieuwbouw, onderzoek enzovoort.

Tevens vergadert de assessor wekelijks met de andere zes assessoren en leden van de USR om universiteitsbrede zaken te bespreken, elkaar te ondersteunen, te vergelijken tussen faculteiten en samen te werken waar mogelijk. De assessoren zien de Rector Magnificus, Han van Krieken, het hoofd van studentzaken en een beleidsmedewerker onderwijs een paar keer per jaar op een informele lunch om met elkaar over studentzaken op onze universiteit te spreken.

FSW Assessor 2023-2024 Peter BerentsenOp deze manier kan de assessor bijdragen aan een hele mooie faculteit voor Sociale Wetenschappen.

De assessor hoort graag van de studenten hoe hij kan helpen en ideeën voor de faculteit. Voel je vrij om hem te mailen of hem aan te spreken in de wandelgangen.

De Studentassessor voor het jaar 2023-2024 is Peter Berentsen.

Contact:

E-mail: assessor@socsci.ru.nl