Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Klachten

Je kunt een klacht indienen wanneer je vindt onbehoorlijk te zijn behandeld door een docent of universitair medewerker, of wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op de campus. Ook wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken op je faculteit of bij je opleiding kun je een klacht indienen. Let op: de klacht moet betrekking hebben op een gedraging, en kan niet gericht zijn tegen een algemene regeling.

Kijk voor meer informatie op de algemene website van de Radboud Universiteit.