Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bezwaar maken

We doen ons best om uitdagend onderwijs en een prettige studieomgeving te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ontevreden bent over onderdelen van de opleiding. Dan kun je een klacht indienen of bezwaar maken.

Onvrede bespreken
Heb je je onvrede al besproken met de persoon of instantie die het betreft? Klachten kosten beide partijen tijd en energie. Het is constructiever en efficiënter als de betrokkenen er samen uitkomen ('minnelijk schikken'). Meestal lukt dit ook, als je de klacht concreet en constructief formuleert. De vereiste van minnelijk schikken, geldt niet bij klachten over ongewenst gedrag of schendingen van wetenschappelijke integriteit.

Durf je een klacht niet met de betreffende persoon te bespreken? Vraag een mede-student, je mentor of de studieadviseur om ondersteuning.

Klacht indienen of bezwaar maken
Lukt het echt niet om er samen uit te komen? Dan kun je of een klacht indienen of bezwaar maken. Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een situatie. Een bezwaar is een protest tegen een formeel besluit, zoals een cijfer of een bindend studieadvies.

Gaat het om een individuele klacht?
Richt je dan tot het Centraal Klachtenloket en vul het klachtenformulier in. De juridische afdeling zorgt ervoor dat je klacht door de opleiding (bijv. de onderwijsdirecteur) in behandeling wordt genomen en dat jij hoort hoe dat in zijn werk zal gaan. Anonieme klachten neemt men niet in behandeling.

Gezamenlijke klacht
Als veel studenten dezelfde klacht hebben over een bepaald opleidingsonderdeel, dan kun je deze ook gezamenlijk indienen. Het loont de moeite om klachten over onderwijs aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissies, waarin ook studenten zitting hebben.

Wil je bezwaar maken tegen een beoordeling / cijfer voor een cursus, stage of thesis?
Hiervoor kun je terecht bij de Commissie voor Beroep van de Examens (CBE). Dien je bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van de beoordeling.

Wil je bezwaar maken tegen anderssoortige besluiten?
In de brief waarin een besluit aan jou wordt meegedeeld, wordt veelal meteen uitgelegd hoe je bezwaar kunt maken tegen het besluit. Na een beslissing over een bezwaar is vaak ook nog een beroep mogelijk bij een hogere instantie. Houd ook hierbij de bezwaartermijnen in de gaten.