Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studieadviseurs

Elke opleiding heeft één of meerdere studieadviseurs. Bij hen kun je onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een functiebeperking;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: keuzevakken, studeren in het buitenland, honoursprogramma’s, master(specialisaties);
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Hier vind je de namen van de studieadviseurs van de verschillende opleidingen: