Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

N.K.S.W. Kompanio (koepel Sociale Wetenschappen)

N.K.S.W Kompanio staat voor de Nijmeegse Koepelverening der Sociale Wetenschappen. Kompanio organiseert formele en informele activiteiten voor de studenten van de Faculteit Sociale Wetenschappen. Zo organiseren zij het feest 'S-cape' en voor de arbeidsmarkt oriëntatie hebben zij afgelopen jaar 'Social Sciences into your future' georganiseerd in samenwerking met de andere verenigingen van de Sociale Wetenschappen. Ze organiseren ook het buddy project waar 'exchange students' gekoppeld worden aan Nijmeegse studenten. Het doel van Kompanio is om de studenten van Sociale Wetenschappen onderling te laten integreren en Sociale Wetenschappen in zijn geheel te verbinden met elkaar. Kijk voor meer informatie op Facebook of op de website.