Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Formulier omrekening studiepunten buitenland

Om de door jou in het buitenland behaalde studiepunten erkend te krijgen in Nederland, moet je een verzoek indienen bij International Office Social Sciences. Je moet onderstaande bewijsstukken verzamelen van vakken die je aan de buitenlandse gastuniversiteit gevolgd hebt:

  • Ingevuld aanvraagformulier Toekenning studiepunten buitenland (docx, 17 kB). Het formulier moeten altijd getypt worden ingevuld. Let ook op dat alles volledig in de invulvelden komt te staan.
  • Een door de gastuniversiteit gewaarmerkt overzicht van de vakken met de behaalde cijfers/resultaten en ECTS-punten (Transcript of Records). Let wel: kopie van Transcript of Records moet je ook inleveren bij International Office voor definitieve toekenning van de beurs.
  • Eventueel: gewaarmerkte tentamenbriefjes of certificaten van de individuele vakken die je hebt gevolgd.
  • Een kopie van je definitieve learning agreement (indien van toepassing met change form) voorzien van handtekeningen

Stukken moeten digitaal ingeleverd: ioss@ru.nl

Voor standaardprocedures bestaan formulieren die je kunt gebruiken als je verzoek wilt indienen bij examencommissie. Formulieren moeten altijd getypt worden ingevuld. Let ook op dat alles volledig in de invulvelden komt te staan.