Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Richtlijnen extra derde tentamengelegenheid CW

Verzoek extra tentamenkans laatste bachelor- of premastercursus CW

Voor studenten die aan alle eisen voor het bachelorexamen of premastercertificaat voldoen, maar nog één bachelor/premastercursus Communicatiewetenschap niet hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om onder restricties een extra tentamen af te leggen. De examencommissie weegt daarbij onder meer de totale studievoortgang van de student mee.

Onderstaand de criteria voor het toestaan van een extra tentamenkans:

 • Wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenkans levert meer dan drie maanden studievertraging op;
 • Deelname aan de meest recente twee opeenvolgende voorgaande reguliere tentamenkansen;
 • Voor één van beide tentamenkansen een 5 behaald.

Wanneer wel aan het eerste criterium voldaan is, maar niet aan het tweede en derde, kan de student in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer een student zich voldoende voor een tentamen heeft kunnen voorbereiden, maar op het moment van het tentamen zelf verhinderd is. Uitgangspunt is echter dat de student die een tentamen mist aan de herkansing deelneemt. Een extra tentamenkans wordt in zo’n geval uitsluitend verleend wanneer sprake is van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden. De bijzondere omstandigheden moeten binnen drie weken na het tentamen bekend zijn gemaakt bij de studieadviseur.

Verzoek extra tentamenkans voor een laatste mastercursus CW

Voor studenten die na de herkansingen in de master voldoen aan de eisen voor het afstuderen, op het behalen van een laatste mastercursus Communicatiewetenschap na, bestaat de mogelijkheid om onder restricties een extra tentamen in dit vak af te leggen.

Onderstaand de criteria voor het toestaan van een extra tentamenkans:

 • De student is in het bezit van een schriftelijke bevestiging van de masterthesisbegeleider dat de thesis voldoende is;
 • Wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenkans levert meer dan drie maanden studievertraging op;
 • Deelname aan de meest recente twee opeenvolgende voorgaande reguliere tentamenkansen;
 • Voor één van beide tentamenkansen een 5 behaald.

Wanneer wel aan het eerste en tweede criterium voldaan is, maar niet aan het derde en vierde, kan de student in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer een student zich voldoende voor een tentamen heeft kunnen voorbereiden, maar op het moment van het tentamen zelf verhinderd is. Uitgangspunt is echter dat de student die een tentamen mist aan de herkansing deelneemt. Een extra tentamenkans wordt in zo’n geval uitsluitend verleend wanneer sprake is van zwaarwegende, persoonlijke omstandigheden. De bijzondere omstandigheden moeten binnen drie weken na het tentamen bekend zijn gemaakt bij de studieadviseur.

Procedure en tijdspad

De examencommissie beoordeelt of er sprake is van bijzondere omstandigheden die jouw studievoortgang ernstig belemmeren. Denk daarbij aan het niet voldoen aan de eisen van de harde knip en daarmee aan het niet kunnen starten met een masteropleiding.

De examencommissie neemt verschillende zaken mee in afweging of een extra kans is gerechtvaardigd. Waar je dan aan kunt denken:

 • Welke bijzondere omstandigheden hebben gespeeld;
 • Heeft de student -indien mogelijk- deelgenomen aan de herkansing.

Als je een verzoek in wilt dienen moet dit voldoen aan een aantal randvoorwaarden.

Tijdspad indienen van een verzoek

 • Een verzoek indienen heeft pas zin wanneer je ook de herkansing niet hebt behaald en/of als duidelijk is of de gemiste tentamengelegenheid zorgt voor een onevenredige studievertraging. Doorgaans betekent dit dat je pas aan het einde van het studiejaar een verzoek in kan dienen, omdat je dan weet hoeveel studiepunten je hebt behaald en wat de consequenties zijn van het gemiste tentamen, bijvoorbeeld niet kunnen beginnen met de master.
 • Dien je verzoek wel voor de zomervakantie in. Hierbij geldt als deadline vrijdag 5 juli 2024 om 12.00 uur. Dien je verzoek ook in als op dat moment nog niet bekend is of je alle cursussen van periode 4 hebt behaald*. Vermeld dit dan bij je verzoek.
 • *De verwachting is dat de cijfers van de herkansing van deeltoets 2-LP3 en herkansing MEC vrijdag 5 juli bekend zijn. Alleen studenten die nog op die uitslag wachten (en verder alles hebben behaald), mogen hun evt. verzoek voor een extra kans tot vrijdag 5 juli 23.59 uur indienen.
 • De examencommissie bespreekt je verzoek. Je kunt binnen twee weken na de deadline bericht verwachten of je verzoek is goedgekeurd.
 • Houd er rekening mee dat toegekende extra kansen worden afgenomen in de week van 26 augustus tot en met 30 augustus 2024.

Begeleiding en advies door de studieadviseur

Laat je studieadviseur weten als er bijzondere omstandigheden spelen waardoor je mogelijk studievertraging oploopt. De studieadviseur kan je mogelijk helpen bij het vinden van andere oplossingen of kijken of je onder een bepaalde regeling valt. Bespreek ook met je studieadviseur als je een verzoek voor een extra kans wilt indienen.