Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Verzoek indienen bij examencommissie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een verzoek indient bij de examencommissie.

Welke rechten en plichten je hebt wanneer je tentamens aflegt kun je vinden in het Onderwijs en Examen Reglement (OER). Het staat je echter altijd vrij om de examencommissie Communicatiewetenschap te verzoeken voor jou een uitzondering op de regels te maken.

Voorbeelden van verzoeken:

  • Je kunt een cursus niet meer behalen in het lopende studiejaar en kunt daarom niet beginnen met de master. Je kunt dan een verzoek indienen voor een extra tentamengelegenheid. Kijk eerst naar de richtlijnen extra derde kans of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Je hebt bij een eerdere studie een cursus behaald met soortgelijke inhoud dan een cursus uit het programma van communicatiewetenschap. Je wilt een vrijstelling voor die cursus.
  • Je wilt cursussen voor de vrije-keuzeruimte op een HBO volgen. Je moet hiervoor toestemming krijgen van de examencommissie, zie ook invulling vrije-keuzeruimte.

Wanneer je een verzoek richt aan de examencommissie, is het allesbehalve vanzelfsprekend dat de examencommissie je verzoek inwilligt. Neem een dergelijk verzoek dus serieus. Let daarbij op onderstaande punten:

  • Bespreek je situatie ALTIJD eerst met de studieadviseur. Wellicht kan deze je helpen om zelf een oplossing te vinden. Zo niet, dan kan de studieadviseur je adviseren bij het formuleren van het verzoek;
  • Schrijf een nette en formele brief, opsturen als Word-document;
  • Verzoeken doe je ALTIJD individueel. Een verzoek indienen (mede) namens een andere student is niet toegestaan;
  • Een verzoek doe je altijd eenmalig;
  • Leg duidelijk uit WAAROM jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt. De kans dat jouw verzoek wordt toegewezen wordt groter als 1) je kunt uitleggen dat het handhaven van de regels voor jou buitenproportioneel negatieve gevolgen heeft; of 2) als je kunt aantonen dat er voor jou uitzonderlijke omstandigheden gelden die het jou moeilijk maken om binnen de gangbare regels te presteren.

De examencommissie zal op basis van het door jou ingestuurde verzoek en de eventueel daarbij geleverde 'bewijsstukken' (bijvoorbeeld in geval van verzoek om vrijstelling van een cursus) je verzoek beoordelen.

Verzoeken moeten digitaal worden ingediend via e-mailadresexamencommissie.cw@maw.ru.nl

Heb je vragen over het verzoek dat je wilt doen dan wel hulp/advies bij het maken van het verzoek dan kun je daarmee terecht bij de studieadviseur.

Behandeling van je verzoek

De examencommissie neemt je verzoek zo spoedig mogelijk in behandeling. Doorgaans komt de examencommissie maandelijks bij elkaar. Als de examencommissie een besluit heeft genomen, komt de beslissing in Osiris Student te staan onder Documenten. Je krijgt dan een e-mail dat er een document voor je klaar staat in Osiris.

Heb je vragen over de beslissing dan kun je dit bespreken met de studieadviseur. Kun je je echt niet vinden in een besluit van de examencommissie, dan kan je in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (https://www.ru.nl/studenten/tijdens-studie/bezwaar-beroep/beroep-college/). Dit kun je ook bespreken met de studieadviseur.