Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Opleidingscommissie

In de bamastructuur opereren twee opleidingscommissies: een voor de bacheloropleiding en een voor de masteropleiding. Deze beide commissies bestaan uit leden van de wetenschappelijke staf en studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut
  • examencommissie.

De opleidingscommissies voor de bacheloropleiding en de masteropleiding zijn als volgt samengesteld:

  • Stafleden: Paul Hendriks Vettehen (voorzitter), Rebecca de Leeuw, Iris van Ooijen en Liesbet Veenstra-van Dijk
  • studentleden BA: Anouk Eijkelberg, Jasmijn Kok en Sannah Schep
  • studentleden MA: Gijs Janssen Steenberg, Elyse Kruit, en Tristan Braakman
  • schaduwlid: Maureen Bekkernens
  • adviserend leden: Esther Marsman (studieadviseur BA1 en BA2), Sanne de Meijer (studieadviseur BA3, MA en PM).
  • Secretaris: Femke Klomp (opleidingscoördinator)
  • Secretariele ondersteuning: Saskia Brandts.

In de opleidingscommissie van Communicatiewetenschap zitten zes studenten, die als doel hebben voor jullie belangen op te komen. Om het communicatiewetenschappelijke onderwijs met het oog op de kwaliteit te optimaliseren, willen zij graag weten wat er speelt. Mail je klachten, opmerkingen of verbeterpunten naar email: olc.cw@student.ru.nl, of contact de studentleden via Instagram (@olc_cw).