Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Evaluaties

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verbeteren worden cursussen en semesters door het onderwijsinstituut digitaal geëvalueerd. Het digitale evaluatieformulier voor een cursus wordt ter beschikking gesteld via Brightspace aan het einde van een cursus of na het eerste tentamen ervan. Welke cursussen en semesters worden geëvalueerd, wordt jaarlijks vastgesteld door de directeur van het onderwijsinstituut, in overleg met de opleidingen. De uitkomsten van de evaluaties worden per opleiding doorgegeven aan de opleidingscommissie, aan de betrokken docent, aan de examencommissie en aan de directeur van de opleiding. De gegevens worden samen met de rendementsgegevens verwerkt in het opleidingsjaarverslag dat in zijn definitieve vorm wordt vastgesteld door de opleidingscommissie. Daarnaast komt een samenvatting van elke cursusevaluatie nadat het is besproken in de opleidingscommissie op de Brightspace pagina van de opleiding te staan.

Om deze redenen is het belangrijk dat je als student de cursusevaluaties invult en dit serieus neemt. Immers, met de evaluaties in de hand kan de opleidingscommissie adviseren over het onderwijs en de cursussen en daarmee het programma verbeteren.

Dus help de opleiding en vul de evaluaties in!

Ook nieuwsgierig hoe een cursus is geëvalueerd? Een samenvatting van elke cursusevaluatie wordt nadat het is besproken in de opleidingscommissie besproken gepubliceerd hier op de Brightspace pagina van de opleiding.