Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Extra vakken volgen

Volgen van extra vakken

Het is mogelijk om naast het onderwijsprogramma van Communicatiewetenschap extra vakken te volgen. Het volgen van extra vakken (ook bij andere studies) kost je geen extra collegegeld als je wettelijk collegegeld betaalt (Let op: voor premasterstudenten zijn hier dus extra kosten aan verbonden!). De opleiding waar je extra vakken wilt gaan volgen, kan eisen stellen aan de student die bij hen een bijvak wil volgen (bijvoorbeeld in bezit zijn van een propedeusediploma, het volgen van een inleiding in het vakgebied alvorens tweedejaars vakken te volgen etc.). Het is daarom raadzaam om eerst in de studiegids van de desbetreffende opleiding te kijken welke eisen de opleiding stelt aan (bijvak)studenten.

Om te bespreken of het verstandig is om extra vakken te gaan volgen naast je huidige studieprogramma, kan je een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur kan je niet vertellen welke vakken er allemaal leuk voor jou zijn, maar je wel adviseren als je met een plan of planning komt. Het is raadzaam om in ieder geval altijd prioriteit te leggen bij cursussen van de eigen opleiding Communicatiewetenschap.

Andere opleiding binnen RU

Voor een overzicht van de studiegidsen van alle opleidingen kun je hier kijken. Het inschrijven voor extra vakken gaat net als het inschrijven voor je reguliere vakken via de Osiris. Als iets omtrent de inschrijving voor een cursus niet duidelijk is, kan je het best contact opnemen met de STIP van de betreffende faculteit of de studieadviseur van de desbetreffende opleiding. Als je een vak haalt, staat het automatisch in Osiris. Let op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit moet je expliciet aanvragen bij je diploma-aanvraag.

Andere universiteit

Je kunt ook vakken aan een andere universiteit volgen. Controleer of je dit onderwijs tegelijk met je onderwijs hier kan volgen, of er geen overlap is met tentamens,of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en of bijvoorbeeld een verklaring van de examencommissie Communicatiewetenschap nodig is om je aldaar in te kunnen schrijven.

Als je wilt dat het cijfer van de cursus op je cijferlijst wordt opgenomen, moet je een gewaarmerkte cijferlijst inleveren bij het STIP. Het STIP zal het cijfer verwerken. Let op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit dien je expliciet aan te vragen bij je diploma-aanvraag.

Als je bij een andere instelling wilt inschrijven en je betaalt aan de RU het collegegeld, dan kun je online een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen waardoor je aan de andere instelling niet nog eens collegegeld betaalt. Nadat je de cursus behaald hebt, moet je een gewaarmerkt bewijs aan de andere instelling vragen om vervolgens je cijfers te laten verwerken door het STIP. Regel dus zelf dat je cijfers door het STIP worden verwerkt, zodat ze op je cijferlijst in Osiris komen.