Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studietwijfel

Twijfel je over je studiekeuze doe dan zo snel mogelijk iets met die twijfel; zoek uit of je al dan niet op de goede plek zit en/of ga op zoek naar een geschikt alternatief en maak daarbij gebruik van de hulpmiddelen, instanties en personen die je daarbij kunnen helpen! Ga praten met je coach of met de studieadviseur. Ook kun je gebruik maken van de expertise van een studiekeuze-adviseur van studentenzaken.

Besluit je te stoppen?

Als je tijdens je studie studietwijfels hebt en besluit te stoppen, dan heb je als student de mogelijkheid om je uit te schrijven en een deel van het collegegeld terug te krijgen. Meer informatie over je uitschrijven vind je hier.

Studenten die zich verder willen oriënteren op een andere studie kunnen daarvoor terecht bij studiekeuze- en loopbaanadviseurs van studentenzaken.

Ga bij twijfel over je studie praten met je mentor of de studieadviseur!