Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Veel gestelde vragen

Welke vakken mag ik doen in de vrije keuzeruimte?

De keuzeruimte mag je zelf invullen, maar bedenk goed wat je wil met deze vrije invulling zodat het een toegevoegde waarde heeft voor jouw persoonlijke ontwikkeling of toekomstige werkveld. Wil je verbreden of juist verdiepen? Waar liggen je interesses, wat wil je leren en waarom, op welk niveau doe je de cursussen etc.?

Kijk in de studiegids bachelor CW voor mogelijke invullingen van de vrije ruimte.

Naar het buitenland en keuzeruimte?

Veel studenten gaan in 2de semester van het 3de jaar voor uitwisseling naar het buitenland. Vakken die je in het buitenland haalt mag je gebruiken voor je invulling van de keuzeruimte. Dat kunnen de 20 EC die je nog hebt zijn of meer, maar het kan ook dat je in het buitenland minder dan 20 EC haalt.  In dat geval mag je de behaalde vakken uit het buitenland ook combineren met een keuzevak van hier of je kiest voor de Verlengde stage.

Is er geen lijst met keuzevakken?

Nee, er is geen lijst waaruit je kan kiezen, je mag kiezen uit alle WO-bachelor vakken. Het vinden van een leuk keuzevak kan voelen als zoeken naar een naald in een hooiberg. Maar als je goed nadenkt over jouw interesses kom je zelf uit bij een opleiding die je aanspreekt en kun je van daaruit zoeken naar een vak.

Andere studenten waren bijvoorbeeld geïnteresseerd in vakken bij onderstaande opleidingen:

 • Vakken bij Psychologie , bijv. Psychologie of happiness, Social influence, Intergroup relations, Sport psychologie
 • Vakken bij Bedrijfskunde, bijv. Duurzaam ondernemen, Inleiding Bedrijfskunde, Marketing, Strategie
 • Vakken bij CICAM, bijv. Framing en legitimatie veiligheidsbeleid, Terrorisme: beeld en werkelijkheid
 • Vakken bij CIW , bijv. Corporate communication, Interculturele communicatie, Publieksgericht schrijven, Interne communicatie
 • Vakken bij Gender &Diversity, bijv. Perfect selfie, Sexuality in contemporary media culture
 • Vakken bij Politicologie, bijv. Political Communication
 • Vakken bij Romaanse Talen en Culturen: bijv. Spaans

Kijk verder op de site https://www.ru.nl/studiegids/ of oriënteer je bij andere universiteiten.

Ik heb een leuk keuzevak van 4 EC gevonden. Mag dat?

Ja, dat mag. Je bent vrij om zelf de keuzevakken te kiezen. Wij ‘rekenen’ met keuzevakken van 5 EC, maar je mag ook vakken met een andere studielast doen. Als je maar zorgt dat je aan het einde van je bachelor in ieder geval 20 EC aan keuzevakken hebt gedaan. Als je dan net 1 of 2 EC mist kun je ook kiezen voor een Interdisciplinaire reflectie-opdracht (zie studiegids).

Planning B2?

De verdeling van B2-vakken over het studiejaar vind je in de studiegids. In het 2de jaar is er tijd voor een keuzevak ingepland in periode 3. Dit betekent niet dat je alleen dan een keuzevak mag doen. Je bepaalt zelf wanneer je een keuzevak doet. Bijvoorbeeld:

 • Je doet in periode 4 een keuzevak. Om te zorgen voor een goede spreiding van de studielast kun je dan in periode 3 meer tijd steken in Professionalisering 2 of je moet bijvoorbeeld Beschrijvende statistiek nog en kunt daar dan genoeg tijd insteken.
 • Het studeren gaat je goed af en je loopt nominaal. Je kan dan in B2 ook kiezen om in periode 3 en in periode 4 een keuzevak te doen. Je hebt dan in B3 meer tijd voor bijv. stage.
 • Je hebt nog één (of meer) vak(ken) van vorig jaar die je moet doen. Ga uit van een nominale studiebelasting in je planning, dus wees realistisch. Geef B1-vakken altijd voorrang. Je kunt er voor kiezen om het keuzevak door te schuiven naar het 3de
 • Je wil volgend studiejaar naar het buitenland en dan de keuzevakken gaan doen. Toch kun je er dan nu ook nog voor kiezen om een keuzevak te doen. Alle vakken die je extra doet, worden als extra-curriculaire vakken opgenomen op je diploma.

Wanneer moet ik beginnen met zoeken?

Wacht niet tot het allerlaatste moment. Bij sommige opleidingen moet je je eerder inschrijven dan dat je gewend bent. Het kan ook dat een vak vol komt te zitten en dat je te laat bent.

Wanneer inschrijven en Melding Inschrijving is gesloten in Osiris

De inschrijving voor een vak in Osiris wordt per periode opengezet. Globaal geldt:

 • Inschrijving voor periode 1, vanaf begin augustus
 • Inschrijving voor periode 2, vanaf eind september
 • Inschrijving voor periode 3, vanaf begin december
 • Inschrijving voor periode 4, vanaf maart

Probeer jij je in te schrijven voordat de inschrijving is geopend, dan kan je de melding krijgen dat de Inschrijving is gesloten. Dit betekent niet dat het betreffende vak vol zit! Probeer het dan later opnieuw.

Heb je problemen met inschrijven voor een cursus? Neem dan contact op met de STIP van de faculteit waar je een cursus wilt volgen.

Wanneer moet ik goedkeuring vragen?

Je moet goedkeuring vragen aan de examencommissie CW als je vakken op een HBO wil doen. Dien in dat geval een goed onderbouwd verzoek in en zorg dat je informatie bijvoegt over de cursussen die je wilt doen inclusief informatie over de toetsing.

Verder geldt: vakken die je aan de RU behaald of aan een andere Nederlandse of buitenlandse universiteit mag je zonder goedkeuring gebruiken voor je vrije keuzeruimte.

Hoe zorg ik dat behaalde vakken ook in Osiris komen te staan?

Volg je een keuzevak bij CW of bij een andere opleiding aan de RU, dan kun je je gewoon inschrijven in Osiris en komt het cijfer vanzelf in Osiris te staan

In alle andere gevallen moet jezelf actie ondernemen om cijfers in Osiris te krijgen onder Vrije ruimte, bijv:

 • Studiepunten behaald in buitenland
 • Studiepunten behaald aan andere instelling
 • Studiepunten behaald voor inschrijving opleiding CW

Je kunt hier nalezen wat alle  mogelijkheden zijn om vakken te gebruiken voor je vrije keuze ruimte en ook wat de daarbij behorende acties zijn die jij moet doen!

Heb je nog vragen?

Je kunt altijd contact opnemen met de studieadviseur.