Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Hoe zoeken naar keuzecursussen

Bij het zoeken van een keuzecursus kun je letten op het volgende:

 • Bij welke opleiding wil je de keuzecursus doen?
 • Welke cursussen kun je daar doen?
 • Welke cursussen mag je volgen van deze betreffende opleiding?
 • Vallen de cursussen niet op dezelfde dagen en tijdstippen als cursussen die je verplicht bij CW moet volgen?
 • Is er geen overlap met tentamens?
 • Is het te combineren met je stageplek?

Bij andere opleidingen zijn cursussen niet standaard 5 EC en kan het aantal EC variëren. Let er dus op dat de keuzecursussen samen tenminste de omvang van je keuzeruimte moeten hebben.

Je kan bij de betreffende opleiding informatie achterhalen via de studiegids, internet of de studieadviseur. Sommige opleidingen bieden ook minoren aan, zodat je zeker weet dat er samenhang is tussen de cursussen die je kiest. De opleiding waarbij je cursussen wil volgen bepaalt de toelatingseisen per cursus, zij bepaalt dus of je deel mag nemen aan de cursus. Het kan zijn dat cursussen van andere opleidingen een andere jaarplanning gebruiken, waardoor cursussen eerder of juist later beginnen. Let dus op de aanvang van de cursussen en daarmee ook de deadline voor de inschrijving in Osiris. Ook tentamens van andere opleidingen kunnen buiten onze tentamenweken vallen.

Studiegidsen van andere opleidingen aan de Radboud Universiteit vind je hier.

Hoe pak ik het aan?

Het is natuurlijk heel mooi om je hart te volgen en je eigen cursussen uit te zoeken, maar hoe kun je dat nu enigszins systematisch aanpakken?

 1. Denk na over wat je interesses zijn, waar je meer van zou willen leren en wat je mist? Ga hierover zo nodig in gesprek met je coach of studieadviseur.
 2. Ga naar deze site waar alle studiegidsen van de RU staan. Klik op de faculteit van een opleiding die je aanspreekt. Ga vervolgens naar de bachelor studiegids en kies dan voor cursusoverzicht. Je krijgt dan alle cursussen die binnen die opleiding worden gegeven.
 3. Je loopt nu de lijst met cursussen af en kijkt welke je interessant lijken. In de cursusbeschrijving kun je vervolgens zien:
  • of er toelatingsvoorwaarden gelden voor de cursus. 
  • in welke periode de cursus wordt gegeven.
  • hoeveel EC de cursus heeft. 
  • welke werk- en toetsvormen er worden gebruikt.
 4. Van de cursussen die je aanspreken en die je mag volgen (dus waarbij je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden) kun je een lijst(je) maken. Kijk vervolgens welke cursussen je zou willen combineren, of het met je rooster uitkomt en of je aan de minimale studielast van de keuzeruimte komt. Cursussen hoeven niet van één opleiding te zijn, die kun je dus ook bij verschillende faculteiten en opleidingen doen.
 5. Bij de meeste faculteiten (en opleidingen) bestaan er ook minorgidsen. Ook daar kun je kijken of een minor je aanspreekt (en of je het mag volgen etc.). Soms zijn die minoren alleen bedoeld voor de eigen studenten. Soms is het mogelijk om een deel van zo'n minor te doen, bijv. wanneer de minor een omvang van 30 EC heeft en jij daar geen tijd voor hebt.
 6. Heb je een specifieke vraag over een bepaalde cursus of minor van een andere opleiding? Neem dan contact op met de betreffende docent of studieadviseur. Contactinformatie is ook te vinden in de studiegids. Ook heeft elke faculteit een eigen STIP waar je terecht kan met je vragen.
 7. Wil je op een andere universiteit cursussen gaan volgen dan kun je dit op een soortgelijke manier aanpakken.
 8. Kom je er nog steeds niet uit? Je kunt altijd een afspraak maken met je eigen studieadviseur.

Cursussen aan andere universiteit/hbo

Je kunt ook cursussen aan een andere universiteit of Hbo-instelling (bij HBO moet je wel eerst toestemming vragen aan de examencommissie CW) volgen. Controleer of je dit onderwijs tegelijk met je onderwijs hier kan volgen en of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (als er bijvoorbeeld een verklaring van de examencommissie CW nodig is om je daar in te kunnen schrijven). Wanneer je iets hebt gevonden en je hebt gecheckt bij de betreffende opleiding (studieadviseur bij die andere universiteit bijvoorbeeld) dat je de cursus kunt gaan volgen, dan kan je een dergelijke verklaring vragen aan de examencommissie.

Let op: bij andere instellingen moet je je soms al maanden van te voren inschrijven voor een cursus. Begin dus tijdig met uitzoeken.


Als je wilt dat het cijfer van de cursus op je cijferlijst wordt opgenomen, moet je een gewaarmerkte cijferlijst inleveren bij het STIP. Het STIP zal het cijfer verwerken.

Als je bij een andere instelling wilt inschrijven en je betaalt aan de RU het collegegeld, dan kun je via Studielink een Bewijs Betaald Collegegeld (BBC) aanvragen waardoor je aan de andere instelling niet nog eens collegegeld betaalt. Nadat je de cursus behaald hebt, moet je een gewaarmerkt bewijs aan de andere instelling vragen om vervolgens je cijfers te laten verwerken door het STIP. Regel dus zelf dat je cijfers door het STIP worden verwerkt, zodat ze op je cijferlijst in Osiris komen.