Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Naar het buitenland

Het is voor studenten Communicatiewetenschap goed mogelijk een semester aan een buitenlandse universiteit te studeren. Studenten uit het bachelorprogramma kunnen de studieonderdelen die aan een buitenlandse universiteit worden behaald gebruiken als invulling van de vrije keuze ruimte. Als een student het tweede semester van het derde bachelorjaar in het buitenland studeert zal hij of zij, met enkele aanpassingen in de studieplanning, niet of nauwelijks studievertraging ondervinden. Studenten uit de master hebben geen vrije ruimte in hun programma, maar kunnen er wel voor kiezen om bijvoorbeeld het eerste semester van een tweede masterjaar in het buitenland te gaan studeren.

Wie tijdens de studie een periode aan een buitenlandse universiteit wil studeren, moet daartoe zelf initiatieven nemen. Men moet er rekening mee houden dat de eerste aanmelding hiervoor een jaar voorafgaand aan het verblijf in het buitenland plaats vindt. Het International Office Social Sciences (IOSS) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen is het centrale informatiepunt voor uitgaande FSW uitwisselingsstudenten. Het IOSS geeft advies aan FSW studenten die in het buitenland willen studeren.

Naast een studie-uitwisseling voor het volgen van vakken zijn er meer mogelijkheden om gedurende enige tijd in het buitenland te verblijven. Dit kan b.v. via het Honoursprogramma, via een stage in het buitenland, of in het kader van de masterthesis.

Binnen Europa

Via het Erasmusprogramma zijn er mogelijkheden voor uitwisseling. Dit programma wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Aan het Erasmusprogramma neemt een groot aantal Europese universiteiten deel. Met een aantal daarvan heeft de opleiding Communicatiewetenschap contracten, maar ook op andere Erasmusuniversiteiten vinden onze studenten vaak een plaats om hun vrije ruimte in het buitenland te vullen. Ook benieuwd waar je heen kan? Hier vind je overzicht van de mogelijkheden.

Buiten Europa

Uitwisseling met universiteiten buiten de Europese Unie is ook mogelijk en het aanbod daar groeit ieder jaar. Denk hierbij aan de Verenigde Staten van Amerika, Australië of Japan. Maar er bestaan ook andere mogelijkheden. Radboud International van de Radboud Universiteit beschikt over informatie hiervoor. Uitwisseling met universiteiten in de USA loopt via ISEP (http://www.isep.org/). Hiervoor gelden wel striktere deadlines wat betreft aanmelding.

Radboud International beschikt over informatie voor bijzondere studie- en onderzoeksbeurzen voor studenten en pas afgestudeerden.