Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bij wie moet ik zijn

Tijdens je studie Communicatiewetenschap zijn er volop mogelijkheden om een tijdje in het buitenland te studeren. Bij Communicatiewetenschap bestaan een aantal samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten. Het is ook mogelijk via één van de andere uitwisselingsverbanden van de RU een periode in het buitenland te studeren. De oriëntatie en voorbereiding om naar het buitenland te gaan kosten tijd, reken op doorgaans één jaar voorbereidingstijd.

Het startpunt om je te oriënteren op mogelijkheden in het buitenland ligt voorlopig bij het International Office. Je kunt het beste eerst een afspraak met hun maken om de mogelijkheden te bespreken. Stuur een mail naar ioss@ru.nl

Bij de volgende instanties/personen kan je terecht met de volgende soort vragen:

OPLEIDINGSNIVEAU

* contactpersoon Internationalisering Communicatiewetenschap
docent Carlo Hagemann: c.hagemann@maw.ru.nl;
- (inhoudelijke) mogelijkheden verschillende uitwisselingsprogramma's, contactpersonen buitenlandse universiteiten, ondertekening van o.a. Learning Agreement

* studieadviseur
Esther Marsman: e.marsman@maw.ru.nl; 
-Om te bepalen wat een geschikte periode is om te gaan/maken studieplanning: doorgaans is het tweede semester van het B3 jaar het meeste geschikte moment, maar dit hangt o.a. af van je studievoortgang.
- tentamens

* examencommissie: examencommissie.cw@maw.ru.nl
- erkenning studiepunten


FACULTAIR NIVEAU: IOSS

* coördinator Internationalisering Office Social Sciences:
Patrick Beckers
- overzicht van mogelijke uitwisselingsprogramma's binnen FSW, contactpersonen, procedure formulieren en beursaanvraag.

Voor meer informatie kijk op de site van International Office Social Sciences (IOSS).

CENTRAAL NIVEAU: RU

Op de site van Radboud International van de RU vind je nog meer uitwisselingsmogelijkheden, buiten Europa en vind je meer informatie over onder andere beurzen.