Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2015-2016

Verandering studieprogramma ten op zichte van 2014-2015:

In het studieprogramma 2015-2016 wordt CWVraagstukken (CWB1011), studielast van 6 EC vervangen door CWVraagstukken (CWB1013), studielast van 3 EC en Digitale media in de Communicatiewetenschap (CWB1012), studielast 3 EC.

Voor studenten die CWVraagstukken in 2014-2015 wel hebben gevolgd, maar niet behaald geldt een overgangsregeling. Die regeling houdt dat je nog eenmaal (datum bepaald door de opleiding) een afrondingsgelegenheid krijgt aangeboden. Bij niet behalen val je onder regeling van 2015-2016.

Wijziging cursusnamen

In studiejaar 2015-2016 zijn een aantal cursussen van naam gewijzigd.

  • SOW-CWB2002 Productie en consumptie van nieuws is gewijzigd in: SOW-CWB2002 Communicatie en informatie
  • SOW-CWB2006 Media, (sub)cultuur en gemeenschap is gewijzigd in: SOW-CWB2006 Communicatie en cultuur
  • SOW-CWB2016 Strategische communicatie is gewijzigd in:SOW-CWB2016 Communicatie en beïnvloeding
  • SOW-CWB2018 Theorieën over de effecten van media is gewijzigd in: SOW-CWB2018 Theorieën over media-effecten
  • SOW-CWB3002 Massamedia als maatschappelijke instituties is gewijzigd in: SOW-CWB3002 Media in maatschappelijke context