Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2016-2017

Overgangsregeling invoering onderwijsprogramma 2016-2017

In het onderwijsprogramma van 2016-2017 zitten een aantal grote wijzingen waarvoor een overgangsregeling is getroffen voor studenten die niet nominaal lopen of dreigen te lopen.  Een drietal cursussen in het tweede jaar worden in 2016-2017 niet gegeven dan wel verdwijnen in huidige vorm uit het programma.

Als overgangsregeling geldt:

 1. het aanbieden van een extra tentamengelegenheid in het jaar na verdwijnen/niet geven van een cursus (vlg. BA OER 4.4.2),
 2. het (deels) overstappen naar het nieuwe examenprogramma.

Het betreft onderstaande wijzigingen:

 1. De cursus Media in maatschappelijke context (CWB3002) verdwijnt uit het programma, in 2015-2016 wordt deze cursus voor het laatst gegeven.
  • Overgangsregeling:
   • Een extra gelegenheid in het jaar na verdwijnen van de cursus. Voorwaarde voor deelname aan extra gelegenheid is dat de groepsopdracht is behaald. Extra gelegenheid vindt begin studiejaar 2016-2017 plaats.
   • Voor studenten die de cursus niet met een voldoende afronden, wordt door de examencommissie een andere cursus aangewezen die wordt opgenomen als verplicht onderdeel van het examenprogramma.
 2. De cursus Filosofie van de CW (FIVK26) verschuift van B2 naar B3 en wordt daarom in 2016-2017 niet gegeven
  • Overgangsregeling:
   • Een extra gelegenheid in het jaar dat de cursus niet wordt gegeven. Extra gelegenheid vindt begin studiejaar 2016-2017 plaats. Tevens dan nog de mogelijkheid tot het opnieuw inleveren van de verplichte opdrachten.
   • Bij niet behalen van FIVK26 kan de cursus pas weer in 2017-2018 worden gevolgd.
 3. De cursus Leerproject 2 (CWB2017) wordt in aangepaste vorm met minder studielast (van 12 naar 9 EC) aangeboden vanaf 2016-2017. In 2015-2016 voor het laatst volgens huidige vorm aangeboden. In plaats daarvan komen Leerproject 2 (9 EC) en Leerproject 3 (9 EC).
  • Overgangsregeling:
   • Een extra tentamengelegenheid voor het methodische deel Kwalitatief onderzoek in het jaar dat cursus niet wordt gegeven. Extra gelegenheid vindt begin studiejaar 2016-2017 plaats.
   • Een extra inlevermoment van het werkstuk voor studenten die het gehele leerproject met inzet hebben gevolgd, ter beoordeling van examencommissie- op advies van coördinator CWB2017. Datum inleveren werkstuk wordt nader bepaald door examencommissie
   • Studenten die CWB2017 niet behalen (en CWB3002 wel), moeten LP2 in nieuwe vorm doen (9 EC) en de cursus Digitale media in de CW (CWB1012- 3 EC)
   • Studenten die CWB2017 (12 EC) en CWB3002 (6EC) niet doen/behalen moeten LP2 (9EC)en LP3 (9EC) in nieuwe vorm doen.