Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2017-2018 bachelor

2017-2018

Overgangsregeling invoering onderwijsprogramma 2017-2018

In het onderwijsprogramma van 2017-2018 zitten een aantal wijzingen waarvoor een overgangsregeling is getroffen voor studenten die niet nominaal lopen of dreigen te lopen.

Voor de Bachelor-opleiding geldt een overgangsregeling vanwege het wegvallen van de voorbereidende minoren ‘Media & Influence’ en ‘Journalistiek’. De cursussen die onderdeel vormen van deze minoren worden komend studiejaar niet gegeven.

Voor de minor ‘Media & Influence’ geldt de overgangsregeling voor de volgende cursussen:

Cursuscode

Cursustitel

Coördinator

SOW-CWB3033

Young consumers

Dr. S. de Droog

SOW-CWB3041

Experimental designs in communication science

D. Pertoupoulos-Petalas, MSc

SOW-CWB3040

Current theories of influence

Dr. R. de Leeuw

Voor de minor ‘Journalistiek’ geldt de overgangsregeling voor de volgende cursussen.

Cursuscode

Cursistitel

Coördinator

SOW-CWB3007

Journalistieke basisvaardigheden

Dr. K. Buijs

SOW-CWB3041

Experimental designs in communication science

D. Pertoupoulos-Petalas, MSc

N.B. De derde cursus die onderdeel vormt van minor Journalistiek, t.w. MAN-BCU343 Political Communication, kan ook in studiejaar 2017-2018 gevolgd en getoetst worden.

Overgangsregeling houdt het volgende in: De Examencommissie heeft toestemming gegeven voor de bovenstaande CWB-cursussen een extra gelegenheid te organiseren voor het eind van het studiejaar 2016-2017. De studenten die dit jaar of in de afgelopen jaren nog geen voldoende hebben gehaald voor deze cursussen moeten zo snel mogelijk en in ieder geval voor 20 augustus 2017, contact opnemen met de coördinator van de betreffende cursus.