Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2019-2020 master

Overgangsregeling/wijziging studieprogramma

Studiejaar 2019-2020

Door een wijziging in het curriculum van de master is onderstaande overgangsregeling vastgesteld voor alle masterspecialisaties. Studenten die in 2018-2019 geen Wetenschapscommunicatie hebben gedaan, moeten de nieuwe cursussen volgen in 2019-2020

overgangsregeling master 2019-2020

was

wordt

Wetenschaps-communicatie

SOW-CWM130; 5 EC

Wetenschaps-communicatie

SOW-CWM140; 3 EC

én

Professionalisering Master

SOW-CWM150; 2 EC

Daarnaast is er een wijziging in het studieprogramma ten opzichte van studiejaar 2018-2019:

  • De cursus Entertainmentmedia en welzijn (CWM020) verschuift van periode 1 naar periode 2