Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2020-2021 bachelor/pre-master

Overgangsregeling onderwijsprogramma 2020-2021

In het bachelorprogramma 2019-2020 is de cursus Theorieën over media-effecten (SOW-CWB2018, 6 EC) voor het laatst als zelfstudiepakket aangeboden. Vanwege het verdwijnen van deze cursus geldt onderstaande regeling:

  • Er wordt een allerlaatste tentamengelegenheid (bezemtoets) aangeboden op 30 juni 2020;
  • Studenten die de cursus niet met een voldoende hebben afgerond, moeten in studiejaar 2020-2021 een door de examencommissie aan te wijzen vervangende cursus volgen. Studenten die dit betreft ontvangen hier bericht over.