Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2020-2021 master

2020-2021 master

Voor de masteropleiding is een overgangsregeling voor studiejaar 2020-2021 niet noodzakelijk, omdat:

  • de cursus Sociale media in nieuws en politieke communicatie: theorieën en onderzoeksdesign (SOW-CWM160, 5 EC) die verdwijnt uit het programma door alle studenten is behaald én
  • de verdere wijzigingen in het studieprogramma gaat om nieuw in te voeren cursussen.