Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2022-2023 bachelor/pre-master/master

BACHELOR

Veranderingen programma B1

 • De cursus Inleiding sociologie (SOW-SOB1001) verdwijnt uit het onderwijsprogramma en wordt vervangen door de nieuwe cursus Media en samenleving (SOW-CWB1020). Inleiding sociologie blijft als cursus bij de opleiding Sociologie bestaan. Studenten die in studiejaar 2021-2022 of eerder zijn begonnen en Inleiding sociologie niet hebben behaald, kunnen kiezen*:
  • Inleiding sociologie (SOW-SOB1001) met een studielast van 6 EC als nog behalen. Cursus is in periode 1.
  • In plaats van Inleiding sociologie de nieuwe cursus Media en samenleving (SOW-CWB1010) met een studielast van 6 EC doen. Cursus is in periode 3.
 • De cursus Gedrag en Omgeving 1 (SOW-PSB1BE05N) verdwijnt uit het onderwijsprogramma en wordt vervangen door de cursus Psychologie van communicatie (SOW-CWB1021). Gedrag en omgeving 1 blijft wel als cursus bestaan bij de opleiding Psychologie. Studenten die in studiejaar 2021-2022 of eerder zijn begonnen en Gedrag en omgeving 1 niet hebben behaald, kunnen kiezen*:
  • Gedrag en omgeving 1 (SOW-PSB1BE05N) met een studielast van 6 EC als nog behalen. Cursus is in periode 4
  • In plaats van Gedrag en omgeving 1 de nieuwe cursus Psychologie van communicatie (SOW-CWB1021) met een studielast van 6 EC doen. Cursus is in periode 4.
 • De cursus Digitale mediatechnologie (SOW-CWB1017) verschuift van periode 3 naar periode 1

*studenten maken een keuze in de te volgen cursus. Het is niet toegestaan beide cursussen in het lopende studiejaar te volgen. In geval een student kiest voor Inleiding sociologie en deze cursus niet behaalt en daarmee doorstroom naar B3 een probleem wordt, kan de student een verzoek indienen bij de examencommissie CW met het verzoek hierop een uitzondering te maken.

Nieuwe cursussen als keuzevakken?

De cursussen Media en samenleving (SOW-CWB1010) en Psychologie van communicatie (SOW-CWB1021) zijn in studiejaar 2022-2023 niet toegankelijk voor studenten CW die de cursus(sen) niet in hun examenprogramma hebben staan, dus de cursussen kunnen alleen gevolgd door BA-studenten uit cohort 22/23 en BA-studenten uit cohort 21/22 of eerder die onder de overgangsregeling vallen. De nieuwe cursussen staan ook niet open voor bijvakkers van andere opleidingen.

PRE-MASTER

Veranderingen programma pre-master

De cursus Statistiek Communicatiewetenschap (SOW-MTB0005) met een studielast  van 6 EC wijzigt naar Statistiek Communicatiewetenschap (SOW-CWB0028) met een studielast van 5 EC. Studenten die in 2021-2022 MTB0005 met studielast 6 EC niet hebben behaald, moeten in 2022-2023 CWB0028 met studielast 5 EC doen. Dit betekent dat voor deze studenten de totale studielast van de pre-master 59 EC wordt (ipv 60 EC).

De cursus Digitale mediatechnologie (SOW-CWB1017) verdwijnt uit het pre-masterprogramma (60 EC) en wordt vervangen door de cursus Media en samenleving (SOW-CWB1020). Studenten uit cohort 2021-2022 die de cursus nog niet hebben behaald kunnen kiezen*:

 • Digitale mediatechnologie (SOW-CWB1017) met een studielast van 6 EC als nog behalen. Cursus verschuift van periode 3 naar periode 1.
 • In plaats van Digitale mediatechnologie de nieuwe cursus Media en samenleving (SOW-CWB1010) met een studielast van 6 EC doen. Cursus is in periode 3.

*studenten maken een keuze in de te volgen cursus. Het is niet toegestaan beide cursussen in het lopende studiejaar te volgen. In geval een student kiest voor Digitale mediatechnologie en deze cursus niet behaalt en daarmee instroom naar de master een probleem wordt, kan de student een verzoek indienen bij de examencommissie CW met het verzoek hierop een uitzondering te maken.

HBO-MINOR

Verandering programma HBO-minor

De cursus Statistiek Communicatiewetenschap (SOW-MTB0005) met een studielast  van 6 EC wijzigt naar Statistiek Communicatiewetenschap (SOW-CWB0028) met een studielast van 5 EC. Studenten die in 2021-2022 MTB0005 met studielast 6 EC niet hebben behaald, kunnen in 2022-2023 CWB0028 met studielast 5 EC doen én zo nodig aangevuld met de cursus Reflectie HBO-minor CW (SOW-CWB1022) met studielast van 1 EC.

MASTER

Naamswijziging

De keuzecursus Politieke informatiediffusie in social media (SOW-CWM180) verandert van naam naar Theorie en modelering van informatiediffusie (SOW-CWM180), studielast blijft 5 EC.

Nieuwe specialisatiecursus

Voor de masterspecialisatie Prosociale Communicatie komt er in periode 1 een nieuwe specialisatiecursus Duurzaamheid, communicatie en media (SOW-CWM190)  met een studielast van 5 EC.