Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

2022-2023 bachelor/pre-master/master

BACHELOR

Veranderingen programma B1

  • De cursus Methoden van Onderzoek (SOW-MTB1001) verdwijnt uit het onderwijsprogramma en wordt vervangen door de nieuwe cursus Methoden Communicatiewetenschap Bachelor (SOW-CWB1023). Methoden van Onderzoek blijft als cursus bij de opleiding Sociologie bestaan. Studenten die in studiejaar 2022-2023 of eerder zijn begonnen en Methoden van Onderzoek niet hebben behaald, moeten een keuze maken:
    • in plaats van Methoden van onderzoek de nieuwe cursus Methoden CW Bachelor (SOW-CWB1023) met een studielast van 6 EC doen óf
    • de cursus Methoden van Onderzoek (SOW-MTB1001) met een studielast van 6 EC als nog behalen. Beide cursussen zijn in periode 2.

Studenten krijgen het advies om te kiezen voor de nieuwe cursus Methoden Communicatiewetenschap Bachelor, omdat in beide cursussen (deels) nieuwe inhoudelijke stof komt en de nieuwe cursus meer voordelen biedt:

  • De inhoud van de nieuwe cursus sluit beter aan bij curriculum/opleiding CW en is in die zin relevanter en interessanter voor CW-studenten. Methodische thema’s die meer gericht zijn op Sociologie en CAOS komen niet terug, daarvoor in de plaats komen methodische thema’s die gericht zijn op CW zoals kwalitatief onderzoek.
  • Er is een andere cursusopzet en andere toetsing (opdracht en tentamen), waarvan verwacht wordt dat die aansprekender wordt gevonden door studenten.

Minor Social Media

In 2023-2024 wordt een nieuwe minor aangeboden die studenten kunnen doen in hun keuzeruimte. De minor bestaat uit drie cursussen van 5 EC en kan in zijn geheel of als afzonderlijke cursus worden gevolgd. De minor Social media bestaat uit de cursussen:

  • Risks and Opportunities of Social Media (SOW-CWB3053), periode 2
  • Social Media Literacy (SOW-CWB3054), periode 3
  • Digital Skills in Social Media (SOW-CWB3055), periode 4

Keuzevakken

De cursus Media en samenleving (SOW-CWB1010) mag wel door bachelorstudenten Communicatiewetenschap worden gevolgd als keuzevak, indien zij in 2021 of eerder zijn begonnen met de opleiding én Inleiding sociologie (SOW-SOB1001) hebben behaald als verplicht onderdeel van het examenprogramma uit B1.

De cursus Psychologie van communicatie (SOW-CWB1021) mag niet worden gedaan als keuzevak door bachelorstudenten Communicatiewetenschap die de cursus Gedrag en omgeving 1 (SOW-PSB1BE05N) hebben behaald als onderdeel van hun examenprogramma.

PRE-MASTER/HBO-MINOR

Naamswijziging cursus

De naam van de cursus Methoden Communicatiewetenschap (SOW-CWB0026), met een studielast van 3 EC, verandert in Methoden Communicatiewetenschap Pre-master (cursuscode en studielast blijven ongewijzigd).

MASTER

Geen wijzigingen