Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Tijdspad en informatie hoorzitting Communicatiewetenschap

Tijdspad BSA

Vóór 1 augustus: adviezen worden verstuurd
Er zijn 3 mogelijkheden:

  • Positief BSA: 42 of meer óf
  • Voornemen tot negatief BSA: 41ec of minder
  • Aangehouden advies: in geval van omstandigheden

Informatie hoorzitting

Voornemen tot negatief advies ontvangen: wat nu?

Ontvang je een voornemen tot negatief bindend studieadvies en denk je in aanmerking te komen voor een aangehouden advies? Bijvoorbeeld vanwege evidente fouten in de EC-berekening of vanwege zwaarwegende persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang belemmeren of belemmerd hebben? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om bij de Commissie Studieadvies Eerste Jaar een hoorzitting aan te vragen.

Hoorzitting aanvragen: hoe doe je dat?

Hiervoor stuur je een mail aan de Commissie SEJ waarin je aangeeft graag gehoord te willen worden. Je mag daarbij al een toelichting geven waarom je denkt in aanmerking te komen voor een aangehouden advies,  maar je kunt de inhoudelijke toelichting ook pas bij de hoorzitting geven. De brief moet uiterlijk 14 augustus  2024 binnen zijn, zorg ervoor dat je op tijd bent.

Mailen aan: michelle.camps@ru.nl o.v.v. aanmelden hoorzitting BSA.

Advies inwinnen bij studieadviseur

Overweeg je een hoorzitting aan te vragen? Neem dan contact op met je studieadviseur om te bespreken of een hoorzitting een goede optie is.

Hoorzittingen worden gepland op dinsdag 20 augustus 2024.

Tijdspad

voor 01-08-2024: Je ontvangt de adviesbrief via Osiris.
14-08-2024: Deadline indienen mail met verzoek dat je gehoord wilt worden in de hoorzitting.
16-08-2024: Uiterlijk vandaag wordt de uitnodiging voor de hoorzitting aan je verstuurd.
20-08-2024: Hoorzitting.
Uiterlijk 22-08-2024: Uitslag Hoorzitting.

Deze data zijn onder voorbehoud.

Na de hoorzitting beslist de Commissie SEJ of het voornemen tot negatief advies wordt omgezet in een bindend negatief advies of dat wordt overgegaan tot een aangehouden advies. In het laatste geval dien je in studiejaar 2024-2025 alle onderdelen van het eerste jaar te hebben behaald.

Tegen een bindende afwijzing kan je binnen zes weken in beroep gaan bij het College van Beroep voor Examens (CBE).