Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Richtlijnen extra tentamengelegenheid

Voor studenten die aan alle eisen voor het bachelorexamen of premastercertificaat voldoen, maar nog één bachelorcursus niet hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om onder restricties een extra tentamen af te leggen. De examencommissie weegt daarbij onder meer de totale studievoortgang van de student mee.

Onderstaand de criteria voor het toestaan van een extra tentamenkans:

  • Wachten op de eerstvolgende reguliere tentamenkans levert meer dan 3 maanden studie-vertraging op;
  • Deelname aan de meest recente twee opeenvolgende voorgaande reguliere tentamenkansen;
  • Voor één van beide tentamenkansen een 5 behaald.

Wanneer wel aan het eerste criterium voldaan is, maar niet aan het tweede en derde, kan de student in sommige gevallen een beroep doen op bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer een student zich voldoende voor een tentamen heeft kunnen voorbereiden, maar op het moment van het tentamen zelf verhinderd is. Uitgangspunt is echter dat de student die een tentamen mist aan de herkansing deelneemt. Een extra tentamenkans wordt in zo’n geval uitsluitend verleend wanneer sprake is van onverwachte bijzondere familieomstandigheden, zoals overlijden van een ouder, broer of zus of onverwachte eigen ziekenhuisopname. De bijzondere omstandigheden moeten binnen drie weken na het tentamen bekend zijn gemaakt bij de studieadviseur.

Extra tentamengelegenheid corona

De bovenstaande richtlijnen hebben in principe ook betrekking op een situatie waarin een student één (her)tentamen door corona-gerelateerde omstandigheden niet heeft kunnen afleggen. Corona (quarantaine of besmetting) geldt in deze als onverwachte bijzondere omstandigheid. Dat wil zeggen dat als deelname aan de volgende reguliere tentamenkans geen onevenredige studievertraging oplevert een extra gelegenheid tijdens het lopende studiejaar over het algemeen niet aan de orde is. Maar als er sprake is van het missen van meerdere (her)tentamens door corona-gerelateerde omstandigheden kan de studeerbaarheid van het programma in het volgende studiejaar in het geding komen. In dergelijke gevallen kan de student een beargumenteerde aanvraag doen bij de examencommissie.

In alle gevallen raden wij aan een afspraak te maken met de studieadviseur om de situatie te bespreken. De studieadviseur kan je zo nodig ook ondersteunen bij het indienen van een verzoek bij de examencommissie.