Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Verzoek indienen bij de examencommissie

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een verzoek indient bij de examencommissie. Vaak gaat het om de omrekening van behaalde studiepunten in het buitenland. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom je een verzoek wilt indienen.

Welke rechten en plichten je hebt wanneer je tentamens aflegt kun je vinden in het Onderwijs en Examen Reglement (OER). Het staat je echter altijd vrij om de examencommissie CAOS te verzoeken voor jou een uitzondering op de regels te maken.

Voorbeelden:

  • Je kunt een cursus niet meer behalen in het lopende studiejaar en kan daarom niet beginnen met de master. Je kunt dan een verzoek indienen voor een extra tentamengelegenheid. Kijk eerst naar de richtlijnen extra kans of je aan de voorwaarden voldoet.
  • Je hebt bij een eerdere studie een cursus behaald met soortgelijke inhoud dan een cursus uit het programma van CAOS. Je wilt een vrijstelling voor die cursus.
  • Wanneer je een verzoek richt aan de examencommissie, is het alles behalve vanzelfsprekend dat de examencommissie je verzoek inwilligt. Neem een dergelijk verzoek dus serieus. Let daarbij op onderstaande punten:
  • Bespreek je situatie ALTIJD eerst met de studieadviseur, Eefje Derix. Wellicht kan zij je helpen om zelf een oplossing te vinden. Zo niet, dan kan zij je adviseren bij het formuleren van het verzoek;
  • Schrijf een nette en formele brief;
  • Verzoeken doe je ALTIJD individueel. Een verzoek indienen (mede) namens een andere student is niet toegestaan;
  • Studenten dienen de examencommissie altijd te mailen vanuit hun studenten e-mail. De examencommissie zal niet reageren op mails die vanuit privé accounts zijn verstuurd;
  • Een verzoek doe je altijd eenmalig;
  • Leg duidelijk uit WAAROM jij vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt. De kans dat jouw verzoek wordt toegewezen wordt groter als 1) je kunt uitleggen dat het handhaven van de regels voor jou buitenproportioneel negatieve gevolgen heeft; of 2) als je kunt aantonen dat er voor jou uitzonderlijke omstandigheden gelden die het jou moeilijk maken om binnen de gangbare regels te presteren.

De examencommissie zal op basis van het door jou ingestuurde verzoek en de eventueel daarbij geleverde 'bewijsstukken' (bijvoorbeeld in geval van verzoek om vrijstelling van een cursus) je verzoek beoordelen.

Verzoeken moeten digitaal worden ingediend via e-mailadres:
examencommissie_caos@maw.ru.nl

Heb je vragen over het verzoek dat je wil doen dan wel hulp/advies bij het maken van het verzoek dan kan je daarmee terecht bij de studieadviseur.