Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Opleidingscommissie

In de bamastructuur opereren twee opleidingscommissies: een voor de bacheloropleiding en een voor de masteropleiding. Deze beide commissies bestaan uit leden van de wetenschappelijke staf en studentleden. De leden van de wetenschappelijke staf worden door de decaan van de faculteit op voordracht van de directeur van het Onderwijsinstituut benoemd voor een periode van twee jaar. Studentleden worden gekozen door studenten voor een periode van een jaar. De vergaderingen van de commissies zijn openbaar. De commissies geven gevraagd en ongevraagd adviezen over het onderwijsprogramma aan de:

  • decaan en directeur van het onderwijsinstituut
  • examencommissie.

De opleidingscommissies voor de bacheloropleiding en de masteropleiding zijn als volgt samengesteld:

  • stafleden: Luuk van Kempen (voorzitter), dr. Anick Vollebergh, dr. Lau Schulpen en dr. Tine Davids.
  • studentleden Bachelor: Loes Barendrecht, Renata Kuijpers Heezemans, Jeroen Eijkhoudt
  • studentleden Master: Katie Broens, Naomie Fuchs, Femke Kogels
  • adviserend leden: Irene Nelissen (opleidingscoördinator), Eefje Derix (studieadviseur)
  • Uitvoerend secretaris van beide commissies is mw. Elvira Janssen