Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studieverenigingen

Umoja
Umoja is de studievereniging van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. Umoja is opgericht in 2006 en is voortgekomen uit de oude studievereniging van Culturele Antropologie, Quetzalcoatl, en de oude studievereniging van Ontwikkelingsstudies, AKOS. De naam Umoja is afkomstig uit het Swahili en betekent “eenheid”. De naam staat symbool voor de eenwording van de studies en in het bijzonder de studieverenigingen.

Umoja is een vereniging die gekenmerkt wordt door haar enthousiaste en idealistische leden die hun blik geopend hebben naar de wereld om hen heen. De vereniging organiseert talloze activiteiten waarmee ze de honger van haar leden naar meer kennis over deze wereld probeert te stillen. Elke jaar wordt er onder andere een studiereis en een uitwisseling met andere Europese universiteiten georganiseerd die de vorige jaren Marokko, Roemenië, Slovenië en Estland als bestemming hadden. Door middel van deze reizen kunnen de leden van Umoja andere culturen en samenlevingen aan den lijve ondervinden.

Wil je meer weten over Umoja en welke activiteiten op het programma staan? Kijk dan op de website van Umoja of op de Facebookpagina 
Tutaonana! (Tot ziens!)