Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Extra vakken volgen

Volgen van extra vakken

Het is mogelijk om naast het onderwijsprogramma van CAOS extra vakken te volgen. Het volgen van extra vakken (ook bij andere studies) kost je geen extra collegegeld. De opleiding waar je extra vakken wilt gaan volgen, kan eisen stellen aan de student die bij hen een bijvak wilt volgen (bijvoorbeeld in bezit zijn van een propedeuse diploma, het volgen van een inleiding in het vakgebied alvorens tweedejaars vakken te volgen etc.). Het is daarom raadzaam om eerst in de studiegids van de desbetreffende opleiding te kijken welke eisen de opleiding stelt aan (bijvak)studenten.

Om te bespreken of het verstandig is om extra vakken te gaan volgen naast je huidige studieprogramma kan je een afspraak maken met de studieadviseur. De studieadviseur kan je niet vertellen welke vakken er allemaal leuk voor jou zijn op de hele universiteit, maar je wel adviseren als je met een plan of planning komt. Het is raadzaam om in ieder geval altijd prioriteit te leggen bij cursussen van de eigen opleiding CAOS.

Andere opleiding binnen RU

Voor een overzicht van de studiegidsen van alle opleidingen kun je hier kijken. Het inschrijven voor extra vakken gaat net als het inschrijven voor je reguliere vakken via de studentenportal. Als iets omtrent de inschrijving voor een cursus niet duidelijk is, kan je het best contact opnemen met het desbetreffende onderwijsservice punt/ bureau onderwijs of de studieadviseur van de desbetreffende opleiding. Als je een vak haalt, staat het automatisch in de studentenportal. Let op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit moet je expliciet aanvragen bij je diploma aanvraag.

Andere universiteit

Je kunt ook vakken aan een andere universiteit volgen. Controleer of je dit onderwijs tegelijk met je onderwijs hier kan volgen en of je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen en, of bijvoorbeeld een verklaring van de examencommissie CAOS nodig is om je aldaar in te kunnen schrijven. Als je iets hebt gevonden en je hebt al gecheckt bij de betreffende opleiding (studieadviseur bij die andere universiteit bijvoorbeeld) dat je het vak kunt gaan volgen, dan kan je een dergelijke verklaring laten opstellen door de studieadviseur. Stuur een verzoek hiervoor aan de studieadviseur (dat mag per mail) en vermeld hierin duidelijk de universiteit, de opleiding en de cursusnaam en cursuscode van de cursus waar het om gaat.

Als je wilt dat het cijfer van de cursus op je cijferlijst wordt opgenomen, dien je een gewaarmerkte cijferlijst/ -uitdraai inleveren bij het STIP. Het STIP zal het cijfer verwerken. Let op, dit betekent niet dat dit cijfer automatisch op je diploma wordt gezet. Dit dien je expliciet aan te vragen bij je diploma-aanvraag.

Als je bij een andere universiteit wilt inschrijven en je betaalt aan de RU het collegegeld, dan kan je bij Dienst Studentenzaken (Houtlaan 4) een Bewijs betaald collegegeld halen. Je betaalt aan de andere universiteit dan niet nog eens collegegeld. Nadat je het vak behaald hebt, dien je een gewaarmerkt bewijs aan de andere universiteit te vragen.