Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Studietwijfel

Twijfel je regelmatig over je studiekeuze doe dan zo snel mogelijk iets met die twijfel; zoek uit of je al dan niet op de goede plek zit en/of ga op zoek naar een geschikt alternatief en maak daarbij gebruik van de hulpmiddelen, instanties en personen die je daarbij kunnen helpen! Ga praten met je mentor of met de studieadviseur. Ook kun je gebruik maken van de expertise van een studiekeuze-adviseur van studentenzaken.

Toch gestopt in het eerste jaar van de studie?

Als je tijdens je eerste jaar studietwijfels hebt en besluit te stoppen, dan heb je als eerstejaars student de mogelijkheid om je uit te schrijven en een deel van het collegegeld terug te krijgen. Meer informatie over je uitschrijven vind je hier.

In verband met je OV-jaarkaart kan het verstandig zijn om je vóór 1 februari uit te schrijven. Eerstejaars studenten die voor het eerst een studie in het hoger onderwijs volgen, hoeven deze kosten niet terug te betalen, mits zij de OV-jaarkaart voor 1 februari stopzetten. Dit kan eventueel met terugwerkende kracht. Informeer hiernaar bij de DUO of bij een studentendecaan. Als je besluit te stoppen, geef je dit ook door aan de studieadviseur.

Studenten die zich verder willen oriënteren op een andere studie kunnen daarvoor terecht bijstudiekeuze- en loopbaanadviseurs van studentenzaken.

Ga bij twijfel over je studie praten met je mentor of de studiedviseur!