Faculteit der Sociale Wetenschappen
Zoek in de site...

Bij wie moet ik zijn?

Tijdens je studie is er tijdens het eerste semester van het derde jaar de mogelijkheid om een tijdje in het buitenland te studeren. Bij Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestaan een aantal samenwerkingsverbanden met buitenlandse universiteiten. Het is ook mogelijk via één van de andere uitwisselingsverbanden van de RU een periode in het buitenland te studeren. De oriëntatie en voorbereiding om naar het buitenland te gaan kosten tijd, reken op doorgaans één jaar voorbereidingstijd.

Het startpunt om je te oriënteren op mogelijkheden in het buitenland ligt bij de coördinator Internationalisering: Eefje Derix. Je kunt het beste eerst een afspraak met haar maken om de mogelijkheden te bespreken.

Bij de volgende instanties/personen kan je terecht met de volgende soort vragen:

OPLEIDINGSNIVEAU
* studieadviseur
Eefje Derix: eefje.derix@ru.nl | Maria Montessori 02.015| tel: 024-3611838
- (inhoudelijke) mogelijkheden verschillende uitwisselingsprogramma's
- vakken buitenland als minorinvulling, daarvoor heb je goedkeuring nodig van de examencommissie
- om te bepalen of een studie in het buitenland past binnen de planning, dit hangt o.a. af van je studievoortgang.

FACULTAIR NIVEAU

*Student Mobility Coördinator (Erasmus Noord Europa en non Erasmus)
Patrick Beckers
T: +31 (0)24-361 61 63 (STIP)
p.beckers@socsci.ru.nl

*Student Mobility Coördinator (Erasmus Zuid Europa)
Miranda Smeeman
T: +31 024-3611007
m.smeeman@ru.nl

Afspraak met Patrick Beckers of Miranda Smeeman:
NL: click here
EN: click here

CENTRAAL NIVEAU: RU

* Radboud International
De afdeling Radboud International van de RU geeft meerdere keren per jaar voorlichting over studeren in het buitenland. Op de site vind je ook de nodige informatie, denk aan bijvoorbeeld een stappenplan, informatie over beursaanvraag.